Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest jednym z kluczowych elementów ZSK. To publiczna baza danych obejmująca wszystkie kwalifikacje włączone do systemu – zarówno te nadawane w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i kwalifikacje uregulowane oraz rynkowe.

Dzięki ZRK każdy z łatwością może zapoznać się z pełną listą kwalifikacji, ich charakterystyką oraz opisem wiedzy i umiejętności, jakie powinni posiadać kandydaci, którzy chcą potwierdzić posiadanie danej kwalifikacji. Wystarczy jedno kliknięcie.

 

Jak działa ZRK?

Kwalifikacje są wpisywane do ZRK niezależnie od tego, czy zostały wcześniej ujęte w innych rejestrach kwalifikacji, prowadzonych na potrzeby różnych instytucji, resortów, branż lub środowisk. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji funkcjonuje w oparciu o współpracę instytucji rządowych i samorządowych, instytucji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji obywatelskich.

Obecność kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze oznacza, że jej wiarygodność jest potwierdzona przez władze publiczne oraz, że przypisano jej już poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu można łatwo odnieść ją do poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji, a co za tym idzie, do poziomu ram kwalifikacji w innych państwach europejskich.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content