Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Podstawowe założenia (2015)

Publikacja zawiera podstawowe założenia i zasady działania dotyczące Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji − jednego z kluczowych elementów systemu kwalifikacji w Polsce.

Omówione zostały również zadania podmiotu prowadzącego rejestr oraz zasady jego współpracy z interesariuszami.Tekst uzupełniają przykłady rejestrów kwalifikacji i baz danych funkcjonujących w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 479 KB)

 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Podstawowe założenia (2015)

okładka publikacji Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
okładka publikacji Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2015
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół ZRK