Zawarto kolejne ważne porozumienie o współpracy!

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
12 sierpnia Instytut Badań Edukacyjnych i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisały porozumienie o współpracy w zakresie promocji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Porozumienie zakłada między innymi, że Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zostanie partnerem cyklu seminariów informacyjnych na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podejmowane wspólnie działania służyć będą zatem wspieraniu przede wszystkim uczniów, studentów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, ale także wspieraniu pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania się oraz edukowaniu pracodawców o korzyściach płynących z wykorzystywania ZSK podczas procesów rekrutacji pracowników.

Facebook
Twitter
LinkedIn