Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013)

Czy przedsiębiorstwa w Polsce posiadają potencjał i narzędzia pozwalające na trafną weryfikację, ocenę i rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz czy wykorzystują je w praktyce?

Przeczytaj raport z badania  Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, umieszczony w Bibliotece KRK.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 14 MB)

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013)

okładka publikacji Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje
okładka publikacji Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2013
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Jawor-Joniewicz Anna , Sajkiewicz Barbara , Trawińska-Konador Katarzyna, Podwójcic Krzysztof , Sienkiewicz Łukasz