Zaproszenie na bezpłatne webinary dotyczące walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkania informacyjne online. Celem webinarów jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się podmiotu do nadawania kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych, w tym zaplanowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej. Spotkanie adresowane jest do instytucji certyfikujących oraz podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych w ZSK.
różne rodzaje puzzli jako wyobrażenie konstruowania idei

“Projektowanie walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych”:

9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

Podczas spotkania podpowiemy m.in.:

  • jakie znaczenie dla planowania walidacji ma opis kwalifikacji;
  • jakie elementy organizacyjne i merytoryczne warto uwzględnić planując walidację;
  • czym jest i jak przygotować scenariusz walidacji;
  • czy i jak na planowanie walidacji wpływają ostatnie zmiany niektórych przepisów
    ustawy o ZSK.

Rejestracja na webinar do 5 kwietnia 2024 r., pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf42cc1UT5o5PTst5aMK3jGh-3e6fjaKOmkgDGzkTJqu3bsWw/viewform

“Narzędzia walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych”

23 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

W czasie spotkanie opowiemy o:

  • doborze metod walidacji do efektów uczenia się;
  • narzędziach walidacji (tj. arkuszach i kluczach oceny) właściwych dla danych metod;
  • materiałach dodatkowych takich jak np. instrukcje, protokoły z oceną walidacyjną
  • wyzwaniach i dobrych praktykach związanych z tworzeniem narzędzi walidacji.

Rejestracja na webinar do 19 kwietnia 2024 r., pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ3bcW_GVTJsPig0fihPOJ4ChssFM44TgGUD3jXwdLJNInw/viewform

Webinary są częścią cyklu trzech spotkań dotyczących prowadzenia walidacji i certyfikowania przez IC. Pierwszy z nich dotyczył uzyskiwania uprawnień do certyfikowania, obowiązków i zadań IC” (odbył się 19 marca 2024)

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn