Zaproszenie na bezpłatne webinary dotyczące walidacji

różne rodzaje puzzli jako wyobrażenie konstruowania idei
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkania informacyjne online. Celem webinarów jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się podmiotu do nadawania kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych, w tym zaplanowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej. Spotkanie adresowane jest do instytucji certyfikujących oraz podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych w ZSK.

“Projektowanie walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych”:

9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

Podczas spotkania podpowiemy m.in.:

  • jakie znaczenie dla planowania walidacji ma opis kwalifikacji;
  • jakie elementy organizacyjne i merytoryczne warto uwzględnić planując walidację;
  • czym jest i jak przygotować scenariusz walidacji;
  • czy i jak na planowanie walidacji wpływają ostatnie zmiany niektórych przepisów
    ustawy o ZSK.

Rejestracja na webinar do 5 kwietnia 2024 r., pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf42cc1UT5o5PTst5aMK3jGh-3e6fjaKOmkgDGzkTJqu3bsWw/viewform

“Narzędzia walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych”

23 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

W czasie spotkanie opowiemy o:

  • doborze metod walidacji do efektów uczenia się;
  • narzędziach walidacji (tj. arkuszach i kluczach oceny) właściwych dla danych metod;
  • materiałach dodatkowych takich jak np. instrukcje, protokoły z oceną walidacyjną
  • wyzwaniach i dobrych praktykach związanych z tworzeniem narzędzi walidacji.

Rejestracja na webinar do 19 kwietnia 2024 r., pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ3bcW_GVTJsPig0fihPOJ4ChssFM44TgGUD3jXwdLJNInw/viewform

Webinary są częścią cyklu trzech spotkań dotyczących prowadzenia walidacji i certyfikowania przez IC. Pierwszy z nich dotyczył uzyskiwania uprawnień do certyfikowania, obowiązków i zadań IC” (odbył się 19 marca 2024)

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn