Zapraszamy na bezpłatne webinary dotyczące przygotowania się do nadawania kwalifikacji, w tym do zaprojektowania walidacji

Zapraszamy na spotkania informacyjne online dotyczące projektowania walidacji i certyfikacji oraz roli instytucji certyfikującej (IC) w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
rysunek techniczny przedstawiający koła zębate

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania oraz tych, które przygotowują się do roli instytucji certyfikującej w ZSK, czyli złożyły lub zamierzają złożyć stosowny wniosek w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Celem spotkań jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do nadawania kwalifikacji, w tym zaprojektowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej, a także przedstawienie innych obowiązków i zadań dla IC.

Wydarzenie zaplanowano jako cykl 3 odrębnych spotkań (każde z własną rekrutacją), obejmujących następujące tematy:

  • uzyskiwanie uprawnień, obowiązki i zadania IC oraz formularze do sprawozdawczości IC (19.03.2024, godz. 9.30-12.30);
  • projektowanie walidacji (9.04.2024, godz. 9.30-12.30);
  • narzędzia walidacji (23.04.2024, godz. 9.30-12.30).

Podczas najbliższego webinaru, “Uzyskiwanie uprawnień, obowiązki i zadania IC, sprawozdawczość IC” (19 marca 2024 r., wtorek, godz. 9.30-12.30), postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • jaka jest procedura uzyskiwania uprawnień do certyfikowania?
  • jakie są ustawowe obowiązki instytucji certyfikującej?
  • w jaki sposób można realizować zadania instytucji certyfikującej?
  • jakie są obowiązki sprawozdawcze IC?

Zapraszamy nie tylko osoby odpowiadające merytorycznie za przebieg walidacji w danym podmiocie, ale też te, które znają rozwiązania i możliwości organizacyjne/ finansowe/ kadrowe w organizacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 15 marca 2024 r. pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft6Cab1HTChvGclQEhGNLTGUR8iGYzxxd-xhTokuCvjjoobA/viewform

Facebook
Twitter
LinkedIn