Wielkopolsko-mazowieckie partnerstwo stało się faktem!

Podpisane zostało wielkopolsko-mazowieckie partnerstwo na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym!

Celem partnerstwa jest upowszechnianie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, propagowanie idei uczenia się przez całe życie oraz działania wspierające rozwój doradztwa zawodowego. Porozumienie zawarte zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych z 7 partnerami, w tym: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Partnerstwo stanowi przypieczętowanie wspólnie prowadzonych już od ponad 2 lat działań na rzecz upowszechniania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wielkopolsce oraz wspierania rozwoju doradztwa zawodowego.

Na szczególną uwagę zasługuje wspólnie zorganizowana konferencja on-line „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody” (6-8.10.2020 r.), na którą zarejestrowało się prawie 2000 uczestników zainteresowanych tematyką doradztwa (https://kwalifikacje.edu.pl/nowe-trendy-w-doradztwie-zawodowym/materialy-pokonferencyjne/). W trakcie 3 dni konferencji wystąpiło ponad 17 prelegentów i 9 panelistów. Ponadto w ramach działań partnerów prowadzone są m.in. regularne seminaria i warsztaty w zakresie upowszechniania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Swoje podpisy na umowie partnerskiej, oprócz przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych – Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu – Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor CWRKDiZ w Koninie – Andrzej Budny, Dyrektor CWRKDiZ w Lesznie – Bolesław Ratajczak, Dyrektor CWRKDiZ w Pile – Ewa Krupka – Zaręba, Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu – Mariusz S. Kubiak, Przewodniczący Zarządu Głównego SDSiZ – Tomasz Magnowski, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego SDSiZ – Ewa Dębska, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik.

W ramach współpracy Partnerzy przewidują podjęcie działań w następujących obszarach:

  • upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji,
  • inicjowanie, konsultowanie i wspieranie procesu opisu oraz włączania kwalifikacji rynkowych,
  • sieciowanie i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji oraz rynku pracy, w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
  • pilotaż modelowych rozwiązań systemowych na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • prowadzenie badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje.

 

Niniejsza współpraca została nawiązania w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Wszystkich zainteresowanych kwestią funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jak również zaangażowaniem się w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z Regionalnymi Liderami ds. ZSK w woj. wielkopolskim.

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL
ul. Bystra 7, lokal nr 706 (VII piętro), 61-366 Poznań

Jan Kosmowski, j.kosmowski@ibe.edu.pl, tel. 573 444 590
Sławomir Szymczak, s.szymczak@ibe.edu.pl, tel. 573 444 576

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń