Webmaster – czym się zajmuje i kto może nim zostać?

Webmaster to specjalista odpowiedzialny za projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych.  Zawód wymaga posiadania szeregu kompetencji twardych i miękkich, które umożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków. Kim jest webmaster i na czym polega jego praca?

Czym zajmuje się webmaster?

W praktyce webmaster to osoba, która zajmuje się wykonywaniem i wdrażaniem tak zwanego front-endu, czyli warstwy prezentacyjnej strony. Jest to część serwisu internetowego widoczna dla użytkownika korzystającego z witryny.

Do głównych obowiązków webmastera należy przygotowanie kodu strony, który następnie zostanie wyświetlony w przeglądarce internetowej. Niezbędna do tego będzie znajomość kodu HTML oraz arkuszy stylów CSS, a w wielu przypadkach również języka programowania Java Script.

Webmaster w procesie budowania stron wykorzystuje różnego rodzaju biblioteki, które pozwalają rozwiązywać typowe problemy napotykane podczas budowy strony internetowej. Cechą charakterystyczną takich bibliotek jest dostarczanie gotowych definicji lub funkcji, które realizują określone zadania. Znajomość bibliotek i umiejętność ich wykorzystania przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie strony.

Współczesne strony internetowe tworzone są w oparciu o systemy zarządzania treścią. Dzięki nim możliwe jest sprawne wprowadzanie i modyfikowanie treści strony. Oprócz znajomości różnych systemów zarządzania treścią, osoba pracująca na stanowisku webmastera powinna posiadać umiejętność identyfikowania potrzeb klienta oraz doboru odpowiednich rozwiązań technicznych.

W niewielkich projektach, gdzie proces tworzenia strony realizowany jest przez jedną osobę, przydatna jest wiedza w bardzo specjalistycznych obszarach, takich jak znajomość baz danych, umiejętność zarządzania serwerami czy bezpieczeństwo stron internetowych. Potrzebna będzie również wiedza z zakresu obsługi programów graficznych.

Kto może zostać webmasterem?

Osoby, które aspirują na stanowisko webmastera, powinny posiadać kompetencje twarde, takie jak znajomość wielu technologii informatycznych oraz umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Ponadto konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznych. Webmaster powinien również chętnie się uczyć i zdobywać nowe umiejętności zawodowe, ponieważ branża nieustannie się rozwija.

W tym zawodzie liczą się też wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, w tym umiejętność skutecznego komunikowania się ze zleceniodawcą. Konieczne jest dobre zrozumienie jego potrzeb i przełożenie ich na funkcje, jakie będzie realizowała witryna internetowa. Webmaster powinien umieć wyjaśnić klientowi różne zagadnienia techniczne, zaproponować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, a także przeprowadzić niezbędne szkolenia z zakresu obsługi i zarządzania stroną. Ponadto odporność na stres, wysoka kultura osobista czy umiejętność rozwiązywania problemów z pewnością ułatwią codzienną pracę nad prowadzonymi projektami.

Jak potwierdzić swoje kwalifikacje?

Planując pracę w charakterze webmastera, można skorzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w celu potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności. W ramach funkcjonującej kwalifikacji “Tworzenie stron internetowych” można uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień w zakresie wykonywania stron, co z pewnością zwiększy szansę na zatrudnienie w tym zawodzie.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn