METODY WALIDACJI I NARZęDZIA CYFROWE

Pracujesz w instytucji uprawnionej do nadawania kwalifikacji rynkowych? Zajmujesz się doradztwem edukacyjnym i zawodowym? A może chcesz przystąpić do walidacji?

Walidacja umożliwia sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji osiągnęła efekty uczenia się niezbędne do jej uzyskania. Walidację prowadzą uprawnione do tego podmioty, tzw. instytucje certyfikujące (IC) lub instytucje, które zostały do tego upoważnione przez IC (tzw. instytucje walidujące). 

W pracach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem walidacji pomocne mogą być opracowane przez IBE zasoby cyfrowe. Obejmują one bazy wiedzy przydatne przy opisywaniu kwalifikacji i przygotowywaniu szczegółowego opisu walidacji (Katalog Metod Walidacji, Baza dobrych praktyk w zakresie walidacji i zapewniania jakości) oraz metody i narzędzia pracy z osobami, które chcą przystąpić do walidacji (Metoda Bilansu Kompetencji, Moje Portfolio). 

Są one dostępne dla każdego za darmo w formie elektronicznej.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW CYFROWYCH IBE

Przygotowanie opisu kwalifikacji

przygotowanie szczegółowego opisu walidacji przez IC

WALIDACJA

IDENTYFIKOWANIE I DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WALIDACJA

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WALIDACJA

CERTYFIKOWANIE I PODSUMOWANIE WALIDACJI

WYKORZYSTAJ NASZE NARZĘDZIA

Dla kogo?

Co to jest?

Moje Portfolio to narzędzie online do gromadzenia dowodów nabytej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. Moje Portfolio służy także do tworzenia planów rozwoju. Każdy może wgrać tu swoje świadectwa, certyfikaty, zdjęcia, dzieła i tym podobne – jednym słowem wszystkie dowody na posiadane efekty uczenia się.

Jak wykorzystać narzędzie w walidacji?

Moje Portfolio można wykorzystać zarówno na etapie identyfikowania i dokumentowania kompetencji (przygotowywanie portfolio), jak i ich weryfikacji (asesor może ocenić dowody zebrane w portfolio). Doradcy mogą z niego skorzystać, prowadząc bilans kompetencji. 

Dla kogo?

Co to jest?

Metoda Bilansu Kompetencji pozwala doradcy na rozpoznanie tego, co dana osoba wie i umie, oraz opisanie tego w taki sposób, aby móc pokazać te kompetencje innym. Metoda pozwala też na zgromadzenie dowodów na posiadanie kompetencji oraz przygotowanie planów rozwoju. Wyniki bilansu można wykorzystać m.in. w walidacji, w procesie doradczym, zarządzaniu talentami w przedsiębiorstwach. 

Jak wykorzystać metodę w walidacji?

Metoda Bilansu Kompetencji jest przydatna na etapach identyfikowania (wywiady biograficzne i behawioralne) i dokumentowania (przygotowanie portfolio) efektów uczenia się.

Dla kogo

Co to jest?

Katalog Metod Walidacji przedstawia wybrane metody walidacji i przykładowe techniki oraz pokazuje – krok po kroku – co należy wziąć pod uwagę, dobierając metodę walidacji. 

Jak wykorzystać narzędzie w odniesieniu do walidacji?

Katalog Metod Walidacji jest przydatny w momencie opisywania kwalifikacji (wskazanie metod walidacji) oraz przy tworzeniu szczegółowego opisu walidacji (doprecyzowanie ramowych warunków zamieszczonych w opisie kwalifikacji).

Dla kogo?

Co to jest

Baza zawiera przykłady rozwiązań dotyczących walidacji oraz zapewniania jakości tego procesu z różnych krajów. Pokazuje wykorzystanie różnych metod walidacji, sposoby organizacji walidacji, rozwiązania instytucjonalne, grupy docelowe walidacji. 

Jak wykorzystać narzędzie w odniesieniu do walidacji?

Informacje zawarte w bazie mogą być inspiracją przy projektowaniu walidacji, określaniu wymagań dotyczących walidacji w opisach kwalifikacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jakości.