W ZSK pojawiła się kwalifikacja Trener Biznesu

Trener Biznesu szybko znajdzie zatrudnienie jako trener w firmie szkoleniowej lub organizacji. Może być również coachem lub menedżerem działu.

Kim jest Trener Biznesu? To osoba zajmująca się planowaniem, opracowywaniem oraz realizacją projektów rozwojowych w danej firmie. Wykorzystuje przy tym różne metody m.in. szkolenia, warsztaty, treningi, coaching,  doradztwo oraz  konsultacje. Trener Biznesu potrafi dokonać ewaluację usługi rozwojowej oraz przedstawić raport z działań. Wszystkie te działania mają na celu kształtowanie kompetencji osób dorosłych (wiedzy, umiejętności, postaw) niezbędnych do osiągania celów zawodowych i organizacyjnych.

Osoba posiadająca kwalifikację “Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)” zna i wykorzystuje różne koncepcje wiedzy oraz różnorodne metody, techniki i narzędzia realizacji działań rozwojowych. W swojej pracy wykorzystuje podejście EBT (Evidence Based Training). Prezentuje krytyczną i odpowiedzialną postawę wobec dostępnych treści oraz stosowanych metod i narzędzi. Bierze na siebie odpowiedzialność za prowadzone działania. 

Trener Biznesu – gdzie może znaleźć pracę?

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie jako trener w firmie szkoleniowej lub organizacji. Może być również coachem wewnętrznym lub menedżerem działu rozwoju w organizacji. Oczywiście, kwalifikację można wykorzystać do prowadzenia własnego biznesu, czyli firmy szkoleniowo-doradczej.

Więcej informacji o kwalifikacji oraz miejscu, gdzie można otrzymać certyfikat, można znaleźć tutaj

ZSK krok po kroku – jak zdobyć certyfikat?

Wyjaśnimy to na przykładzie. Jesteś samoukiem, który najpierw ogrywał wszystkich w Fifę, potem sam kompletował sprzęt komputerowy, w końcu sam nauczył się programowania buszując po forach, czy oglądając tutoriale na YouTube. Do tego ogarniasz HTML, CSS i JavaScript, wiesz co to hosting, a konfiguracja serwera to dla ciebie drobnostka.

Wchodzisz na stronę Rejestru Kwalifikacji i sprawdzasz kwalifikacje. Możesz je pogrupować według odpowiedniej branży, albo wpisując słowa kluczowa. Okazuje się, że jest kilka ciekawych możliwości:

Każda z tych kwalifikacji jest dokładnie opisana. Możesz sprawdzić, jakie do kogo jest skierowana, co trzeba umieć, jakie są szanse na pracę, albo na ile lat wydawany jest certyfikat. Sprawdzisz tam również, jak potwierdza się umiejętności, czyli przechodzi walidację. Może to być tylko portfolio, ale najczęściej jest to test teoretyczny lub praktyczny.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Kiedy już wybrałeś kwalifikację, zgłaszasz się do odpowiedniej Instytucji Certyfikującej, podchodzisz do egzaminu, dokonujesz opłaty i… dostajesz certyfikat, który jest uznawany w Polsce i Unii Europejskiej. Już niedługo będą one wydawane w cyfrowym standardzie Open Badges, gdzie pod jedną grafiką będą zapisane wszystkie osiągnięcia. 

Facebook
Twitter
LinkedIn