Uzyskiwanie uprawnień oraz obowiązki i zadania IC. Zapraszamy na spotkanie online!

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje spotkanie informacyjne dotyczące uzyskiwania uprawnień oraz obowiązków i zadań IC w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

IBE organizuje spotkania informacyjne dotyczących ZSK. Za nami pierwsze z nich – “Projektowanie walidacji”.  Ich celem jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do nadawania kwalifikacji, projektowania walidacji oraz przedstawienie innych obowiązków i zadań dla Instytucji Certyfikujących.

Zapraszamy na nie głównie przedstawicieli podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania oraz tych, którzy przygotowują się do roli Instytucji Certyfikującej w ZSK (złożyły lub zamierzają złożyć stosowny wniosek w ZRK).

Już 23 marca br. odbędzie się kolejne spotkanie w formule online. Będzie dotyczyło Uzyskiwania uprawnień oraz obowiązków i zadań IC.

Wszyscy zainteresowani wydarzeniem proszeni są o REJESTRACJĘ. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. 

Zapraszamy!

Facebook
Twitter
LinkedIn