Trwa III nabór na PZZJ. Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ). Zgłoszenia można przesyłać do 18 marca 2022 roku.

PZZJ może zostać każda instytucja, która prowadzi zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzonych procesów. Ponadto, musi dysponować odpowiednio przygotowaną kadrą pracowniczą, jest odpowiednio przygotowana merytorycznie w zakresie działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zasad walidacji oraz ma doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub audytów.

Zainteresowane instytucje muszą złożyć wniosek, wypełniając właściwe formularze i załączając do niego dodatkowe dokumenty, m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności i systemu zapewniania jakości. Wraz z wnioskiem wnoszona jest opłata w wysokości 2 218 zł.

III nabór na PZZJ. Gdzie się zgłosić?

Ogłoszenie na listę Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości ogłosił Minister Edukacji i Nauki, który jest ministrem- koordynatorem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nabór trwa do 18 marca 2022 r. Wszystkie potrzebne informacja dotyczące naboru oraz FAQ dostępne są tutaj

Nabór na PZZJ prowadzony jest w zakresie grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych. 

 

Grupa kwalifikacji

Dział administracji

1.       

Budownictwo

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

2.       

Górnictwo

Gospodarka złożami kopalin

3.       

Drogi publiczne

Transport

4.       

Transport drogowy

Transport

5.       

Transport kolejowy

Transport

6.       

Transport lotniczy

Transport

7.       

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna

8.       

Informatyzacja

Informatyzacja

9.       

Elektromobilność

Energia

10.    

Gospodarka leśna

Środowisko

11.    

Gospodarowanie odpadami

Klimat

12.    

Rolnictwo

Rolnictwo

13.    

Rozwój wsi      

Rozwój wsi

14.    

Rynki rolne

Rynki rolne

15.    

Gospodarka

Gospodarka

16.    

Turystyka

Turystyka

17.    

Gastronomia

Turystyka

18.    

Hotelarstwo

Turystyka

19.    

Sprawy wewnętrzne

Sprawy wewnętrzne

20.    

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość

21.    

Ochrona zdrowia

Zdrowie

 

Nabór na PZZJ. Kto ocenia wnioski?

Ocenę formalną wniosku przeprowadza Instytut Badań Edukacyjnych, a merytoryczną – komisja powołana przez Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn