Szukamy uczelni do opisywania kwalifikacji pełnych dla szkolnictwa wyższego

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął nowy nabór uczelni w ramach kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Oferty można składać tylko do 7 października!

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi czwarty nabór wykonawców do opracowywania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Może w nim wziąć udział każda uczelnia w kraju, która chciałaby poszerzyć informacje o kwalifikacjach nadawanych przez siebie po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia w bazie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Co trzeba zrobić? Uczelnia, która chce wziąć udział w przetargu, musi zapoznać się z warunkami przetargu dostępnymi pod adresem. Na zgłoszenia czekamy do 7 października. 

Dlaczego warto wziąć udział w przetargu?

 • Tylko Wy możecie opisać nadawane przez Waszą uczelnię kwalifikacje.
 • Weźmiecie udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu wspieranie polityki uczenia się przez całe życie i budowanie potencjału kadrowego opartego na wysoko wykwalifikowanych pracownikach, posiadających kwalifikacje co najmniej z 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji lub wyższego.
 • Uzupełnicie bazę wiedzy o nadawanych przez Waszą uczelnię kierunkach studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w ZRK.
 • Upowszechnicie informacje o własnej ofercie dydaktycznej i naukowej w ZRK, który gromadzi w jednym miejscu dane o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kwalifikacjach nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej w Polsce.
 • Dotrzecie z ofertą do szerokiego grona odbiorców ZRK: uczniów, studentów, kandydatów na studia, osób dorosłych aktywnych zawodowych, które świadomie planują swój rozwój zawodowy, pracodawców, doradców zawodowych, pracowników HR i innych osób chcących uzyskać informacje o kompetencjach nabywanych przez uczestników studiów w Polsce.
 • Zaprezentujecie swoją ofertę na tle innych kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Wspieramy Was

 • Wynagrodzeniem za każdy opracowany opis według stawki zaproponowanej ofercie (tym razem limit wynosi 1495 zł brutto za jeden opis).
 • Seminariami informacyjno-warsztatowymi prowadzonymi przez doświadczonego eksperta/ów dla każdej uczelni, która podpisze z nami umowę.
 • Indywidualnymi konsultacjami, w trakcie których będzie można zapytać o zapisy opracowywanych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji lub poprosić o pomoc w ich sformułowaniu.

W poprzednich edycjach współpracowali z nami

 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkołę Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Facebook
Twitter
LinkedIn