Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację

Prezentowana monografia koncentruje uwagę Czytelnika na szansach, zagrożeniach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej edukacji. Autorzy umiejętnie przedstawili swoje rozważania, zamieszczając je w ramach czterech obszernych części tematycznych, które zatytułowano „Społeczeństwo i państwo”, „Edukacja”, „Przemysł” i „Usługi”.

Uporządkowanie rozważań w sekcje sygnalizuje, jak wielowymiarowa i wieloaspektowa jest dyskusja nad sztuczną inteligencją, w jak wielu sferach można doszukiwać się szans i zagrożeń z nią związanych. Jednocześnie wskazuje, jak szerokie może być pole jej zastosowań, kiedy weźmie się pod uwagę potrzeby edukacyjne.

Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia sztucznej inteligencji, które zastosowano w opracowaniu, świadczy także o tym, że sztuczna inteligencja zasługuje na miano megatrendu, który oddziałuje na społeczeństwo i gospodarkę, w tym na edukację. Wartość prezentowanej publikacji ma nie tylko aspekt poznawczy, ale także praktyczny.

Przedstawione rozważania zwracają uwagę tych, którzy kształtują politykę w sektorze edukacji, nauczycieli, instytucji szkolących nauczycieli oraz reprezentantów administracji oświatowej zarówno na nowe wyzwania dla edukacji, jak i nowe możliwości.

Pobierz publikację w języku polskim

Pobierz publikację w języku angielskim

 

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację

LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
angielski
DATE OF PUBLICATION
2022
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Będkowski Marcin, Brdulak Jakub, Fazlagić Jan, Janiszewski Michał, Jemielniak Dariusz , Kornowska Ligia, Piekarski Cezary , Przegalińska Aleksandra, Rabiega-Wiśniewska Joanna , Stęchły Jakub , Stęchły Wojciech , Szołtysek Jacek , Sysło Maciej M. , Usidus Mirosław