Badania normalizacyjne w grupach SPE – zaproszenie

Aktualnie trwają badania normalizacyjne testów do oceny funkcji wykonawczych i kompetencji językowych opracowane przez zespół ekspertów IBE i SWPS w ramach projektu: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Są one prowadzone w grupach dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

Badania na zlecenie IBE realizuje agencja badawcza PBS z Sopotu.

Psychologów zainteresowanych udziałem w tych badaniach (w roli diagnostów) zapraszamy do współpracy. Zapraszamy również dyrektorów przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych widzących szansę realizacji badań w ich placówce.

Szczegóły znajdą Państwo na stronach:

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli.