Szkoła branżowa – jaką wybrać?

Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwsza poważna decyzja ucznia, dotycząca jego przyszłości zawodowej. Jeśli wybór pada na szkołę branżową, warto dobrze przemyśleć jej kierunek, kierując się zainteresowaniami, ambicjami, uzdolnieniami i marzeniami, ale także możliwościami podjęcia pracy w zawodzie.

Co to jest szkoła branżowa?

Szkoła branżowa daje możliwość szybkiego zdobycia konkretnego zawodu, np. kucharza, fryzjerki, mechanika samochodowego, elektryka czy krawca. Kształcenie w szkole branżowej dzieli się na dwa stopnie – I i II. Szkołę I stopnia rozpoczyna się po zakończeniu szkoły podstawowej. Zajęcia trwają trzy lata i łączą zdobywanie wiedzy z praktyką w zakładach pracy. 

To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie myślą o studiach ani wykształceniu ogólnym, tylko chcą szybko uzyskać konkretny zawód. Warto jednak pamiętać, że ten typ szkoły nie zamyka drogi dalszego kształcenia. Szkoła branżowa I stopnia zapewnia dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, ale nie daje możliwości zdawania egzaminu maturalnego. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia można jednak kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia. Jej ukończenie, po zdaniu egzaminu zawodowego, umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. To otwiera drogę do kontynuacji nauki na studiach.

Czym kierować się podczas wyboru kierunku kształcenia?

Bardzo ważne są zainteresowania, predyspozycje zawodowe i uzdolnienia. Przed wyborem kierunku warto sprawdzić ranking okolicznych szkół, wybrać się na dni otwarte, zajrzeć na strony internetowe konkretnej szkoły. Nie należy przy tym zapominać, że jeśli ktoś ukończy szkołę przygotowującą np. do bycia fryzjerem, to na pewno będzie nim do emerytury. Szkoły branżowe dają więcej możliwości. 

Przede wszystkim po zdobyciu zawodu, czyli ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, można kontynuować naukę i zostać technikiem, np. weterynarii, programistą, budownictwa, inżynierii sanitarnej, fotografii czy technologiem żywności. Można również zdać maturę. 

Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje

Ukończenie trzyletniej szkoły branżowej I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu, który potwierdza kwalifikacje w danym zawodzie. Przed jej wyborem warto dokładnie się dowiedzieć, czego będziemy się uczyć i jakie umiejętności nabędziemy. W tym celu można skorzystać z narzędzia, jakim jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Znajdziemy tam m.in. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK, informacje, co trzeba wiedzieć i umieć, żeby uzyskać daną kwalifikację oraz to, jakie kwalifikacje są ze sobą powiązane. Dzięki temu można lepiej przygotować się do wyboru kierunku szkoły. 

Ukończenie szkoły branżowej nie tylko daje konkretny zawód, ale może być dobrą bazą do nabywania kolejnych umiejętności i zdobywania kwalifikacji na dalszych etapach życia, już poza szkołą. Można uczyć się samodzielnie, zdobywać doświadczenie poprzez praktyki i pracę w zawodzie, szkoląc się na kursach czy rozwijając swoje pasje pozazawodowe. Wszelkie zdobyte umiejętności warto potwierdzać, a przydatny jest w tym Zintegrowany System Kwalifikacji. Dzięki nowym umiejętnościom łatwiej jest zdobyć wymarzoną pracę oraz awansować.

Facebook
Twitter
LinkedIn