Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności”

Co łączy branżę lotniczą, elektroniczną, weterynaryjną, energetyczną, pomoc społeczną czy górnictwo? W dniu 19 kwietnia w Rzeszowie połączyły je kwalifikacje sektorowe i potrzeba wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia nowych placówek oświatowych czyli Branżowych Centrów Umiejętności na Podkarpaciu.
ikony symbolizujące różne gałęzie gospodarki tworzące sieć na tle detalu z jakiegoś urządzenia
[ilustracja: Canva]

Wydarzenie zostało zainicjowane i przeprowadzone przez Marcina Dziółko, głównego analityka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, koordynującego działania na Podkarpaciu przy wsparciu Anety Czarnieckiej, głównego eksperta ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach. Było to pierwsze spotkanie mające na celu sieciowanie podmiotów z Podkarpacia, które w najbliższym czasie będą włączać kwalifikacje sektorowe do ZSK.

Celem wydarzenia było przybliżenie założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz określenie możliwości współpracy z podmiotami zaangażowanymi w realizację działań w ramach Branżowych Centrów Umiejętności, które powstają na terenie Podkarpacia.

Jak podkreśla Aneta Czarniecka:

“Seminarium było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany dotychczasowych doświadczeń Branżowych Centrów Umiejętności z województwa Podkarpackiego w zakresie przygotowania się i samego już procesu opisu kwalifikacji sektorowej. Przestrzeń stworzona do dyskusji pozwoliła nie tylko na wzrost świadomości w obszarze ZSK, ale była także inspiracją do zainicjowania dalszej współpracy między uczestnikami wydarzenia”. 

Marcin Dziółko dodał: 

“Liczymy, że odpowiadając na potrzebę wyrażoną przez uczestników, będziemy mogli cyklicznie spotykać się w gronie podmiotów budujących system kwalifikacji sektorowych w regionie”.

W czasie spotkania przedstawiono poszczególne elementy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Omówione zostały poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jako układu odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Rozmawiano o Sektorowych Ramach Kwalifikacji, metodach walidacji, certyfikacji, nabywaniu kwalifikacji oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Przedstawiciele IBE zaprezentowali również informacje na temat form wsparcia dla Branżowych Centrów Umiejętności oraz przybliżyli tematykę opisu kwalifikacji sektorowej.

Osoby zainteresowane seminariami z cyklu „Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności” oraz wsparciem w zakresie opisu kwalifikacji sektorowych prosimy o kontakt z naszymi regionalnymi ekspertami ds. współpracy ze środowiskami branżowymi: https://kwalifikacje.edu.pl/zsk-w-regionach/ .

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele partnerów biorących udział w tworzeniu Branżowych Centrów Umiejętności w powiecie rzeszowskim, niżańskim, jarosławskim, mieleckim, w Krośnie oraz Przemyślu. Na sali spotkali się reprezentanci organów prowadzących, szkół, uczelni, organizacji branżowych a także Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn