Rusza konkurs “Moje hobby na rynku pracy”!

Od 22 października można zgłaszać prace graficzne na konkurs “Moje hobby na rynku pracy” organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych!

Konkurs “Moje hobby na rynku pracy” organizowany jest na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w zakresie potwierdzania kompetencji. Konkurs ma także zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Jego przedmiotem jest przygotowanie pracy graficznej, które tematem przewodnim będzie hasło “Moje hobby na rynku pracy”. Forma? Dowolna! Może być to więc zarówno obraz, rysunek, zdjęcie, grafika wektorowa, grafika cyfrowa, grafika 3D, jak i komiks lub plakat… Warunkiem udziału jest przesłanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy konkurs@ibe.edu.pl do 26 listopada 2019 roku. Następnie w każdym z województw wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody w wysokości 1 800 zł za pierwsze miejsce, 1 200 zł za drugie i 700 zł za trzecie.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursowym. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: konkurs@ibe.edu.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym

 

Facebook
Twitter
LinkedIn