Rozwój Metody Bilansu Kompetencji

Podziel się swoim doświadczeniem i dołącz do grona osób, które stworzą nową wersję MBK.

  • Jesteś doradcą zawodowym, coachem kariery, rekruterem, managerem HR?

  • Wspierasz w procesie zmiany pracy lub wyborze kierunku kształcenia?

  • Doradzasz osobom długotrwale bezrobotnym lub wypalonym zawodowo?

  • Diagnozujesz kompetencje?

  • Pomagasz swoich klientom określić ich potencjał?

  • Zarządzasz zasobami ludzkimi lub zajmujesz się rozwojem pracowników w firmie?

Weź udział w warsztatach design thinking

Kontakt

W razie pytań napisz
do Zuzanny Cichowskiej: z.cichowska@ibe.edu.pl

Materiały do pobrania

Warsztat dla doradców
zawodowych z publicznych
służb zatrudnienia
(np. WUP, PUP)

9-10 września 2019
(poniedziałek-wtorek)​

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w tworzeniu MBK. W związku z dużą liczbą zgłoszeń zamknęliśmy już zapisy na warsztaty. Mailowo będziemy potwierdzać udział.

Warsztat dla pracowników działów HR, rekruterów, doradców zawodowych pracujących komercyjnie, w tym coachów kariery

11-12 września 2019
(środa-czwartek)

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w tworzeniu MBK. W związku z dużą liczbą zgłoszeń zamknęliśmy już zapisy na warsztaty. Mailowo będziemy potwierdzać udział.

Warsztat dla doradców
pracujących w organizacjach pozarządowych,
Akademickich Biurach Karier

19-20 września 2019
(czwartek-piątek)

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w tworzeniu MBK. W związku z dużą liczbą zgłoszeń zamknęliśmy już zapisy na warsztaty. Mailowo będziemy potwierdzać udział.

Warsztat dla doradców zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą

2-3 października 2019
(środa-czwartek)​

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w tworzeniu MBK. W związku z dużą liczbą zgłoszeń zamknęliśmy już zapisy na warsztaty. Mailowo będziemy potwierdzać udział.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  • Warsztaty odbywają się w Warszawie.
  • Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów przejazdu.
  • Podczas warsztatów zapewniamy catering (przerwy kawowe i obiad).

Kto poprowadzi warsztaty i badanie

Cooperativa studio

Warsztaty poprowadzą doświadczone projektantki i facylitatorki design thinking z cooperativa studio – od 10 lat zajmujące się tworzeniem produktów, usług i projektowaniem marek w oparciu o zrozumienie potrzeb odbiorców. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów projektowania usług – od fazy badań do przygotowania do wdrożenia, facylitacji warsztatów projektowych dla firm i instytucji – na różnych etapach prac nad rozwojem usługi a także w opracowywaniu i testowaniu prototypów rozwiązań oraz finalnych projektów wdrożeniowych. Eksperci cooperativa studio projektowali usługi m.in. we współpracy z Polskimi Kolejami Linowymi, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Miastem st. Warszawa.

Agnieszka Sikorska-Kwasieborska

Projektantka usług oraz facilitatorka procesów projektowych. Od ponad 8 lat współprowadzi cooperativa studio, pracując zarówno dla podmiotów z sektora komercyjnego jak i dla instytucji publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc warsztaty projektowania innowacji społecznych oraz procesy partycypacyjne. Współzałożycielka stowarzyszenie Engage Warsaw, które promuje metody projektowe w sektorze publicznym. Absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług na SWPS.

Joanna Burska-Kopczyk

Strateg z powołania, projektant z wykształcenia. Każde ukończone przez nią studia rozpoczynają się od słowa projektowanie: komunikacji, usług, start-up’ów. Każdy realizowany projekt – od pytania: kto jest grupą docelową i co możemy dla niej zrobić. Zawodowo pomaga firmom kreować marki, usługi i doświadczenia, a także wykłada na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej o cooperativa studio: https://www.cooperativastudio.com/

Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ”Stocznia”

Za badanie działania nowej wersji MBK odpowiedzialni są badacze z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” – organizacji specjalizującej się w badaniach i doradztwie, innowacjach społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Stocznia od 10 lat prowadzi badania aktywności społecznej, partycypacji obywatelskiej, problemów społecznych, edukacji, a także wpływu społecznego przedsiębiorstw, polityk publicznych i programów społecznych, zarówno na zlecenie firm, organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych (m.in. samorządów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, Centrum Nauki Kopernik, Mazowieckiego Instytutu Kultury). Szczególny nacisk w swoich działaniach Stocznia kładzie na wzmacnianie współpracy między badaczami-akademikami oraz praktykami – urzędnikami i aktywistami społecznymi. 

Rafał Rudnicki

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do zespołu do Stoczni badacz w projektach związanych z trzecim sektorem oraz w Millward Brown SMG/KRC, gdzie koordynował badania  dla sektora publicznego i prywatnego. W Stoczni od 2012 roku zajmuje się badaniami w obszarze edukacji i ewaluacją projektów społecznych. Jest współautorem poradnika „Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)?”

Jan Wiśniewski

Historyk, związany z fundacją Stocznia od 2010 roku, koordynator i uczestnik licznych projektów badawczych i procesów partycypacyjnych, a także przedsięwzięć wykorzystujących historię oddolną jako narzędzie do poznawania i animowania społeczności lokalnych. W swoich działaniach wykorzystuje niekonwencjonalne narzędzia badawcze, które dzięki atrakcyjnej formie i interaktywności pozwalają „zwykłym” ludziom lepiej wyrazić swój punkt widzenia i wejść w rolę architektów, projektantów, ogrodników, twórców polityk miejskich itd. Współzałożyciel i członek zarządu Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz.

Więcej o “Stoczni”: https://stocznia.org.pl

Instytut Badań Edukacyjnych

Prace nad rozwojem Metody Bilansu Kompetencji prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) – interdyscyplinarna jednostka badawcza prowadząca badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji oraz rynku pracy. IBE zajmuje się koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Więcej o IBE: https://www.ibe.edu.pl