Rozwój kariery osób z niepełnosprawnością

Mimo indywidualnych ograniczeń, każda osoba z niepełnosprawnością ma predyspozycje, umiejętności i zdolności, które mogą stać się podstawą do podjęcia pracy. Ważna jest również chęć rozwoju, gotowość do podejmowania wyzwań oraz wsparcie z zewnątrz.

Praca zdalna a rozwój kariery osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnościami często szukają ofert pracy dla osób z różnego typu ograniczeniami. Takie oferty zwykle zawierają szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków kandydata i uwzględniają szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Warto jednak szukać ofert pracy również wśród tych ogólnodostępnych, może się bowiem okazać, że niepełnosprawność kandydata zupełnie nie przeszkadza mu w wykonywaniu obowiązków.

Obecnie, kiedy sporą popularnością cieszy się praca zdalna, osoby z niepełnosprawnością mają znacznie więcej możliwości podjęcia pracy. Praca wykonywana z domu to dobre rozwiązanie dla osób, które mają ograniczoną mobilność albo problemem jest dla nich codzienne dojeżdżanie do pracy. Wszystko wskazuje na to, że praca zdalna nie skończy się wraz z odejściem na dobre pandemii, tylko zostanie z nami na długo. Sprawdza się w coraz większej liczbie branż, doceniają ją nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy i przekonuje się do niej coraz więcej firm. 

Przeczytaj także: ZSK szansą dla osób z niepełnosprawnością

Jednak praca zdalna to nie wszystko. Warto wiedzieć, że dzięki nowym technologiom jest coraz więcej możliwości przystosowania środowiska pracy do różnego typu ograniczeń osób z niepełnosprawnościami. Dobrze jest śledzić te nowinki, bo może się okazać, że praca, której jeszcze kilka lat temu nie mogły wykonywać osoby np. z deficytami wzroku czy słuchu, obecnie jest już dla nich dostępna. Np. coraz więcej stron internetowych i aplikacji jest dostosowanych do osób słabowidzących, a sprzęt IT jest wyposażony w rozwiązania, które ułatwiają obsługę przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Programy wspierające rozwój kariery

Czasem warto jednak poszukać wsparcia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oferuje programy aktywizujące zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Należą do nich:

Program “Absolwent” wspierający osoby z niepełnosprawnościami w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz planowaniu i wdrażaniu ścieżki kariery. Program jest adresowany do szkół wyższych i organizacji pozarządowych. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w zakresie:

  • planowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zdobycia uprawnień zawodowych,
  • ukończenia kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  • odbycia stażu aktywizacyjnego,
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

Program „Stabilne zatrudnienie” finansowany jest ze środków PFRON. Zakłada pomoc w formie dofinansowania do:

  • wyposażenia stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
  • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • szkoleń osób z niepełnosprawnościami.

Program „Praca — integracja” ma niwelować bariery uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością u potencjalnego pracodawcy (np. zakup urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy). Partnerem PFRON została Fundacja Aktywizacja, która pełni rolę agencji zatrudnienia. Do jej zadań będą należeć m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, rekrutacja oraz przygotowanie do zatrudnienia.

Ciągłe podwyższanie swoich kompetencji

Niezależnie od własnych predyspozycji i możliwości zawodowych, warto działać zgodnie z koncepcją lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Rynek pracy się zmienia, zmienia się również zapotrzebowanie na określonych pracowników. Rozwój zawodowy to proces zdobywania nowych kompetencji przez całe życie i obejmuje on nie tylko szkołę, ale wszystko to, czego się uczymy już poza nią. A więc: kursy, szkolenia, naukę własną, uczenie się przez internet, z książek, w czasie pracy. Możliwości jest bardzo dużo. Ważna jest chęć kształcenia i zdobywania nowych umiejętności.

Pomocą służy Zintegrowany System kwalifikacji, który gromadzi sprawdzone i stale uzupełniane informacje o różnych kwalifikacjach. Na stronie ZSK można też dowiedzieć się, jak potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać wiarygodny certyfikat, który może pomóc w zdobyciu pracy.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn