Raport z przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie rozwiązań dotyczących kwalifikacji w wybranych działach administracji rządowej (2014)

W raporcie zaprezentowano wyniki przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie niektórych rozwiązań dotyczących nadawania kwalifikacji w wybranych losowo dziesięciu działach administracji rządowej.

Zamiarem autorów było, w możliwie pełnym zakresie, zaprezentowanie dotychczasowej praktyki w dziedzinie ustanawiania kwalifikacji. Z punktu widzenia prac nad integracją systemu kwalifikacji jednym z celów przeglądu było zidentyfikowanie i opisanie kwalifikacji cząstkowych spoza oświaty i szkolnictwa wyższego, ponieważ obszar ten  był dotychczas mało rozpoznany.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

 

Raport z przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie rozwiązań dotyczących kwalifikacji w wybranych działach administracji rządowej (2014)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2014
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Marszałek Agnieszka , Lechowicz Elżbieta, Michałowicz Henryk , Królik Katarzyna, Sławiński Stanisław