Raport samopotwierdzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2013)

W broszurze w syntetyczny sposób opisano najważniejsze kwestie ujęte w raporcie odnoszącym się do wprowadzenia ram kwalifikacji na polskich uczelniach.

W „Raporcie samopotwierdzenia…”  scharakteryzowano polski system szkolnictwa wyższego oraz szczegółowo opisano Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prace nad nimi i zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ich stworzenie. Raport zdaje również relację z kryteriów i procedur, które należało spełnić, aby potwierdzić spójność ram w polskim szkolnictwie wyższym z ramami w Europie.

Pobierz publikację

 

 

Podobne wpisy:

okładka publikacji Raport samopotwierdzenia

PUBLISHING

Close Menu
X
Skip to content