Raport samopotwierdzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2013)

W broszurze w syntetyczny sposób opisano najważniejsze kwestie ujęte w raporcie odnoszącym się do wprowadzenia ram kwalifikacji na polskich uczelniach.

W „Raporcie samopotwierdzenia…”  scharakteryzowano polski system szkolnictwa wyższego oraz szczegółowo opisano Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prace nad nimi i zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ich stworzenie. Raport zdaje również relację z kryteriów i procedur, które należało spełnić, aby potwierdzić spójność ram w polskim szkolnictwie wyższym z ramami w Europie.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

 

Podobne wpisy:

Raport samopotwierdzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2013)

okładka publikacji Raport samopotwierdzenia
okładka publikacji Raport samopotwierdzenia
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2014
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Andrzej Kraśniewski, Ewa Chmielecka, Tomasz Saryusz-Wolski, Zbigniew Marciniak
Close Menu
X
Skip to content