Raport referencyjny. Odniesienie polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji (2013)

Raport referencyjny to dokument opisujący polski system kwalifikacji oraz sposób odniesienia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

W raporcie opisano przebieg i stan zaawansowania prac nad modernizacją krajowego systemu kwalifikacji w Polsce, dołączono informacje dotyczące zagadnień terminologicznych, zestawienia efektów uczenia się wymaganych dla wybranych kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK – uniwersalnymi oraz typowymi dla poszczególnych rodzajów edukacji, poszerzony opis systemu edukacji w Polsce, a także opinie ekspertów zagranicznych. Raport skierowany jest zarówno do polskich środowisk związanych z tą dziedziną, jak i do osób i instytucji z różnych krajów, które są zaangażowane w realizację Zalecenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ERK. Raport jest także oficjalnym źródłem informacji o kierunkach modernizacji krajowego systemu kwalifikacji w Polsce.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 3 MB)Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 3 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 3 MB)

 

Raport referencyjny. Odniesienie polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji (2013)

okładka publikacji Raportu referencyjnego
okładka publikacji Raportu referencyjnego
LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
angielski
DATE OF PUBLICATION
2013
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Chłoń-Domińczak Agnieszka, Kraśniewski Andrzej , Ziewiec - Skokowska Gabriela , Dębowski Horacy, Pierwieniecka Roksana, Sławiński Stanisław, Stęchły Wojciech