Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (2016)

Publikacja dotyczy kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli cząstkowych.

Materiał pomocniczy dla osób opisujących kwalifikacje i ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z wymaganiami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. W publikacji wykorzystano opracowania robocze powstałe w ramach realizowanego przez IBE projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania krajowych ram kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie”.

Pobierz publikację

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
okładka publikacji Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji poza systemem