Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (2016)

Publikacja dotyczy kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli cząstkowych.

Materiał pomocniczy dla osób opisujących kwalifikacje i ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z wymaganiami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. W publikacji wykorzystano opracowania robocze powstałe w ramach realizowanego przez IBE projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania krajowych ram kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie”.

Pobierz publikację

 

 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
okładka publikacji Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji poza systemem
Close Menu
X
Skip to content