Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (2016)

Publikacja dotyczy kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli cząstkowych.

Materiał pomocniczy dla osób opisujących kwalifikacje i ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z wymaganiami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. W publikacji wykorzystano opracowania robocze powstałe w ramach realizowanego przez IBE projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania krajowych ram kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie”.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 389 KB)

 

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (2016)

okładka publikacji Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji poza systemem
okładka publikacji Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji poza systemem
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2016
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Ziewiec - Skokowska Gabriela , Stęchły Wojciech