Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem tematycznym "Rynku Pracy", którego redaktorem naukowym jest dr hab. Robert Pater. Kwartalnik zawiera podsumowanie wyników prac nad prognozą, a treści w numerze przygotowali eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Najnowsze wydanie kwartalnika “Rynek Pracy” zawiera podsumowanie wyników prac nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza jest wykonywana corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie uzyskanych od Instytutu Badań Edukacyjnych wyników badań na temat popytu na pracowników według zawodów.

W części pierwszej przedstawiono metodykę badania, jej przygotowywania i umotywowanie. Następnie opisano badania ilościowe i jakościowe, przedstawiono wybrane problemy badania zawodów oraz kształtowania umiejętności. Zebrano również niektóre wyniki badań szoków gospodarczych, które wpłynęły na Polskę w ostatnich latach – pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Jednym z problemów, pojawiającym się w trakcie badania zawodów, kwalifikacji i kompetencji, jest dokonanie właściwego rozróżnienia pomiędzy „sektorem” w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności a „branżą” w rozumieniu Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Branżowego. Dlatego przedstawiono metodykę powiązania obydwu klasyfikacji, wykorzystywaną w szacunkach popytu na pracę, dokonywanych na podstawie przekroju działów PKD.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego stanowi odpowiedź na potrzeby wynikające z modernizacji systemu kształcenia zawodowego w kierunku jego optymalnego dopasowania do wymagań zmieniającego się rynku pracy na poziomie krajowym i wojewódzkim. Powstała po to, by wspomagać celowe i adekwatne kształcenie zawodowe, a tym samym przyczynić się do zwiększenia poziomu zatrudnienia w długim okresie. 

Wszystkie artykuły z najnowszego wydania kwartalnika “Rynek Pracy” znajdują się tutaj

 

Facebook
Twitter
LinkedIn