Praktyki studenckie – czym są i czym się kierować przy ich wyborze

Wyjaśniamy, czym są praktyki studenckie, czy są płatne, a także na jakich zasadach są organizowane. Przygotowaliśmy praktyczne wskazówki, na co zwracać uwagę przy ich wyborze. 

Praktyki studenckie – co to jest?

Studia to czas zdobywania głównie wiedzy teoretycznej. Jednak równie ważna jak teoria jest praktyka. Dlatego na większości uczelni obowiązkowe są praktyki studenckie, ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia, podczas których student może zdobyć pierwsze doświadczenia w danym zawodzie, a przede wszystkim sprawdzić, czy mu to odpowiada. Czas ich trwania jest różny (zależny od uczelni) i są one bezpłatne. Czasem student musi sam znaleźć miejsce, gdzie odbędzie praktyki, czasem pomagają w tym biura karier lub proponuje je sama uczelnia.

Praktyki studenckie – zalety

Praktyki studenckie dają szansę na zdobycie wiedzy praktycznej oraz nowych kompetencji. Pozwalają też lepiej poznać przyszły zawód oraz wstępnie rozeznać się w danej branży. Dlatego warto podejść do nich uczciwie – to na pewno zaprocentuje. Najlepsi praktykanci czasem dostają od firm, w których odbywali praktyki, propozycję pracy.  Poza tym praktyki, zwłaszcza w dobrej, znanej firmie w branży to cenny wpis w CV osoby wkraczającej na rynek pracy.

Praktyki studenckie dają jeszcze jedną ważną korzyść: weryfikują wyobrażenia z rzeczywistością. Jeśli w czasie praktyk okaże się, że ten typ pracy całkowicie Ci nie odpowiada, jest szansa na modyfikację ścieżki kariery.  

Jak szukać praktyk studenckich?

Uniwersytety i inne szkoły wyższe prowadzą biura karier, które zajmują się wyszukiwaniem ofert praktyk i staży dla swoich studentów. Atrakcyjne propozycje można też znaleźć na targach pracy i podczas dni kariery. Targi lub giełdy pracy są organizowane przez instytucje, firmy oraz organizacje. Ich rolą jest połączenie osób poszukujących pracy z potencjalnymi pracodawcami. 

Pomocnym narzędziem w poszukiwaniu praktyk studenckich mogą być też portale społecznościowe typu LinkedIn. Zrzeszają one trzy grupy osób: poszukujących zatrudnienia lub stażu, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz reprezentantów konkretnych firm czy instytucji. Mogą być pomocne w wyszukaniu ciekawych praktyk zawodowych. 

Powszechną wśród studentów formą jest także przeszukiwanie ogłoszeń i ofert praktyk w internecie. Dobrym pomysłem może być też wysłanie podania do wybranej firmy, nawet jeśli ta nie szuka akurat praktykantów. Wielu pracodawców odpowiada na nie pozytywnie. 

Czym się kierować przy szukaniu miejsca? 

Jeśli samodzielnie szukasz miejsca do odbycia praktyk, kieruj się kilkoma wskazówkami. Przede wszystkim pomyśl o swojej przyszłej pracy i wybierz taką firmę, w której chętnie podjąłbyś/podjęłabyś pracę. Najlepiej jeśli profil firmy będzie bliski Twoim zainteresowaniom. Druga ważna wskazówka to renoma firmy lub instytucji, a także opinie o niej, zwłaszcza jej pracowników. To da szansę skorzystania z praktyk i nauczenia się cennych umiejętności. Ponadto będzie ważnym elementem w CV. Ze względów praktycznych pomyśl również o bliskości od miejsca zamieszkania. 

Praktyki studenckie – wymogi formalne

Praktyki studenckie zazwyczaj odbywają się na mocy umowy lub porozumienia między uczelnią a firmą, która przyjmuje praktykanta. Umowa określa m.in. czas trwania, program i zakres praktyk. Firma zobowiązuje się do wyznaczenia  opiekuna praktyk, zapewnienia studentowi stanowiska pracy i nadzoru nad nim. Ubezpieczenie (głównie NNW) zazwyczaj zapewnia uczelnia. Ona też określa obowiązki praktykanta, np. konieczność prowadzenia dzienniczka praktyk. 

Praktyki studenckie a staże

Nieco inną formą zdobycia doświadczenia są staże lub praktyki absolwenckie. Tu już stażysta podpisuje umowę z pracodawcą, czasem może liczyć na wynagrodzenie, choć raczej nie wyższe niż minimalne. Taki staż może trwać 3 miesiące i przeznaczony jest dla absolwentów do 30. roku życia.  Daje możliwość pozyskania nowych kompetencji i doświadczenia, które zwiększą konkurencyjność na rynku pracy, poza tym często jest pierwszą “prawdziwą” pracą, dzięki której absolwent oswaja się ze swoim stanowiskiem, buduje doświadczenie zawodowe oraz cenną sieć kontaktów. 

Jak napisać podanie o praktyki studenckie?

Wybierz kilka firm zgodnych z Twoimi zainteresowaniami. Możesz odpowiedzieć na ogłoszenie o praktyki albo zgłosić się samodzielnie. Przygotowując podanie, umieść w nim prośbę o przyjęcie na praktyki, wyjaśnij, dlaczego zainteresowała Cię dana oferta i firma oraz jaka motywacja Tobą kieruje. Wspomnij, jakie są Twoje zainteresowania, czego chcesz się nauczyć, w czym się specjalizujesz, jaką masz wiedzę i czy masz już doświadczenie. Zakończ pismo i podpisz je ręcznie. 

Rozwijaj się i zdobywaj nowe kwalifikacje

Zmiany na rynku pracy zmuszają pracowników do ciągłego rozwoju – zgodnie z ideą lifelong learning. Dlatego praktyki warto potraktować jako doświadczenie, które pozwala nauczyć się więcej, zyskać nowe umiejętności, poszerzyć kompetencje zawodowe i kształcić kompetencje miękkie.

Zarówno w czasie praktyk studenckich, jak i na stażu masz szansę zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Pamiętaj, że wiele z nich możesz potwierdzić międzynarodowym certyfikatem, cenionym przez pracodawców.  Które umiejętności możesz potwierdzić i jak to zrobić, dowiesz się na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn