Powołanie nowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji

12 lutego 2020 r. z upoważnienia Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju, utworzona została nowa Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Jednym z członków Rady został Aleksander Wasiak-Radoszewski, ekspert ds. ZSK z Instytut Badań Edukacyjnych.

Rada została utworzona w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, którego generalnym celem jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa w Polsce. W ramach projektu przygotowany zostanie pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu harmonizację bieżących oraz przyszłych potrzeb kompetencyjnych, podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

Skład rady

W Radzie działać będą przedstawiciele przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa oraz reprezentanci środowisk edukacyjnych. Obecnie w skład Rady wchodzą 33 osoby:

 • Mariusz Rasz, Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 • Magdalena Polak, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
 • Krzysztof Krassowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Maciej Kiedrowicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Maciej Tadeusz Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
 • Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Czacharowska-Rybkowska, Cisco Systems Poland
 • Marcin Przemysław Kolasiński, Intel Technology Poland
 • Sławomir Marek Smugowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
 • Wojciech Maciejczak, Orange Polska S.A.
 • Mariusz Sepczuk, P4 Sp. z o.o.
 • Janusz Górski, T-Mobile Polska S.A.
 • Mirosław Śmiałek, Polkomtel Sp. z o.o.
 • Sławomir Pietrzyk, IS-Wireless
 • Tomasz Chomicki, SAMSUNG Electronics Polska Sp. z.o.o.
 • Jarosław Mariusz Pazgrat, MCX Pro
 • Jacek Falkiewicz, Ericsson Sp. z o.o.
 • Adam Dzwonkowski, Microsoft Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Paweł Jakubowski, IBM Polska Sp. z o.o.
 • Xawery Michał Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Spółka jawna
 • Robert Piotr Lachowiecki, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 • Aleksander Wasiak-Radoszewski, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
 • Łukasz Mickiewicz, Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność
 • Beata Anna Ostrowska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Łodzi, BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
 • Paweł Kostkiewicz, NASK PIB, Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji
 • Bogusław Olgierd Dębski, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Radosław Hubert Michałek, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Adam Waldemar Siewicz, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
 • Grzegorz Andrzej Janczyk, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 • Wiesław Jacek Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Piotr Krawiec, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

 

Facebook
Twitter
LinkedIn