Powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy głównym tematem seminarium, które odbyło się we Wrocławiu

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
W dniu 5 czerwca 2024 r. odbyło się seminarium “Edukacja dla przyszłości – powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy”. Wydarzenie, zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Dolnośląskimi  Pracodawcami, dotyczyło zagadnień związanych z kształceniem i kompetencjami przyszłych absolwentów.
Uczestnicy i uczestniczki seminarium “Edukacja dla przyszłości – powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy”
Uczestnicy i uczestniczki seminarium “Edukacja dla przyszłości – powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy”

Potwierdzanie umiejętności i zdobywanie kwalifikacji

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, Agnieszka Grabowska i dr Piotr Bordzoł omówili różne metody potwierdzania umiejętności, a także znaczenie zdobywania kwalifikacji w kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy. Przedstawili możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji i mikropoświadczenia.

Oczekiwania pracodawców wobec instytucji nadających kwalifikacje

Pan Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące aktualnych potrzeb pracodawców i oczekiwania wpływające na kształt edukacji w Polsce. Wskazał również, jak istotna jest możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i studentów z wykorzystaniem ZSK.

Współpraca uczelni z pracodawcami

Prelegentki: Aleksandra Mikicka-Hobgarska, Prezes Zarządu Międzynarodowej Akademii Zawodowej oraz dr Sylwia Wrona, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podzieliły się dobrymi praktykami współpracy między uczelniami a pracodawcami oraz opowiedziały o projektach rozwojowych skierowanych do studentów. Przedstawione dobre praktyki przyczyniają się do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz pokazują możliwości tworzenia i zgłaszania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji m.in. przez pracodawców.

Doświadczenia zagraniczne

Dr Małgorzata Musialik z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła zagraniczne rozwiązania, dotyczące powiązania oferty szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy na przykładzie Malty i Australii. Przedstawione przykłady mogą być inspiracją do łączenia oferty kształcenia z rynkiem pracy oraz promocji PRK i ZSK.

Finansowanie szkoleń, kwalifikacji z ZSK i studiów podyplomowych – panel dyskusyjny.

Dyskusja dotyczyła źródeł finansowania różnych form kształcenia w tym możliwości korzystania z dofinansowania lub refinansowania z wykorzystaniem BUR, KFS i innych regionalnych programów wykorzystujących finansowanie UE. Zaprezentowane zostały również projekty i badania, planowane w najbliższym czasie i aktualnie realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, min.: Losy absolwentów, Mikropoświadczenia, Zintegrowany System Kwalifikacji. Rozmawialiśmy o politykach publicznych, programach, projektach regionalnych oraz o tym, jak ważna jest współpraca i komunikacja między środowiskami, aby kształcić i przygotowywać kadry dopasowane do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Panel dyskusyjny prowadziła Iwona Caputa – IBE. Zaproszeni goście to: Elżbieta Strzemieczna – ekspertka kluczowa w projekcie „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce ZSK6” z Instytutu Badań Edukacyjnych, dr hab. Piotr Mikiewicz, profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz Katarzyna Kiek – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele szkół wyższych, pracodawców, pracownicy Kuratorium Oświaty, instytucji finansujących zdobywanie kwalifikacji oraz osoby zainteresowane potwierdzaniem kwalifikacji oraz powiązaniem oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego z wymaganiami rynku pracy.

W celu nawiązania szeroko zakrojonej współpracy został podpisany list intencyjny  pomiędzy Dolnośląskimi Pracodawcami reprezentowanymi przez Pana Artura Mazurkiewicza, Prezesa Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, a Instytutem Badań Edukacyjnych reprezentowanym przez dr. Marcina Haberlę, eksperta ds. współpracy ze środowiskami branżowymi.

 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dolnośląskimi Pracodawcami i Instytutem Badań Edukacyjnych
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dolnośląskimi Pracodawcami i Instytutem Badań Edukacyjnych

Seminarium “Edukacja dla przyszłości” stanowiło kolejny ważny krok w kierunku budowania wartościowych relacji między środowiskami biznesowymi i edukacją. 

Wszystkie działania jakie realizujemy w Polsce mają na celu znalezienia płaszczyzny współpracy, komunikacji pomiędzy środowiskiem biznesu i edukacji, aby poszukiwać najlepszych rozwiązań i dopasowania oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy. Współpraca między instytutami, uczelniami a pracodawcami oraz zdobywanie odpowiednich kwalifikacji są kluczowe dla sukcesu przyszłych absolwentów, którzy wejdą na wymagający i zmienny rynek pracy.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym zespołem ds. współpracy ze szkołami wyższymi pod adresem e-mail: wsparcie.uczelnie@ibe.edu.pl oraz do współpracy i realizacji podobnych wydarzeń w całej Polsce.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn