Podsumowanie konferencji IBE “Poza schematem”

13 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa oraz online odbyła się konferencja, której organizatorem był Instytut Badań Edukacyjnych wraz z ekspertami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Konferencja “Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości” to przestrzeń wymiany myśli i rozmów nt. różnych aspektów uczenia się nieformalnego dorosłych.

Spotkanie otworzyli prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych oraz dr hab. Paweł Gondek, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Naukowych. Rolę keynote speakera pełnił z kolei prof. dr Maurice de Greef, kierownik Katedry UNESCO ds. edukacji dorosłych na Uniwersytecie Vrije w Brukseli. Wygłosił wykład zatytułowany “The impact of learning: A lever for social inclusion and labour market position”. 

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Wydarzenie było okazją do podzielenia się wynikami badań i dyskusji  w obszarze uczenia się przez osoby dorosłe w sposób nieformalny. Wystąpienia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, paradygmatów oraz podejść badawczych pokazały złożoność  i wielowymiarowość zjawiska, a zarazem unaoczniły potencjał uczenia się nieformalnego w perspektywie jednostkowej, jak i społecznej. Przybliżone zostały aspekty teoretyczne, jak i wyzwania metodologiczne w obszarze analiz jakościowych oraz ilościowych. Sięgano do wyników badań i diagnoz dotyczących nieformalnego uczenia się dorosłych w wymiarze indywidualnym grupowym, czy na poziomie krajowym. Uwzględniono również perspektywę historyczną, jak i analizy międzynarodowe. Ważnym wątkiem były również aspekty aplikacyjne i namysł nad znaczeniem uczenia się nieformalnego dla dobrostanu jednostek i rozwoju społecznego. 

Podczas konferencji wystąpili:

 • dr hab., prof. UMK Hanna Solarczyk-Szwec (UMK) – Konceptualizacja uczenia się nieformalnego w andragogice – geneza; trudności definicyjne, paradygmaty, typologie.
 • dr Katarzyna Chyl (IBE) – Wyniki konkursu pamiętnikarskiego prowadzonego pod patronatem IBE. Raport z badania jakościowego nad pamiętnikami samouków.
 • prof. dr hab. Ewa Przybylska (SGGW) – Nierówności społeczne w obszarze uczenia się nieformalnego w świetle badań empirycznych.
 • dr Marta Petelewicz, dr Julita Pieńkosz, dr Katarzyna Piotrowska, Joanna Stankowska (IBE) – Uwarunkowania uczenia się nieformalnego. Wyniki badania „Uczenie się dorosłych Polaków”
 • dr Wojciech Gola (IBE) – Nienarracyjni rozmówcy czy nienarracyjny temat – wyzwania metodologiczne w badaniu „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”
 • dr hab., prof. UJ Barbara Worek (UJ) – Uczenie nieformalne w badaniach „Bilans Kapitału Ludzkiego” – jak modyfikacje narzędzia wpływają na wyniki badań?
 • Karolina Malinowska, Magdalena Smak (IBE) – Potwierdzanie umiejętności – wyzwania związane z mierzeniem wysiłku edukacyjnego Polaków.
 • dr Michał Sitek, Paweł Penszko (IBE) – Nieformalne uczenie się w miejscu pracy z perspektywy badania OECD PIAAC.
 • dr Helena Jędrzejczak, dr Małgorzata Osowska (IBE) – Ścieżki uczenia się przez całe życie w przestrzeni małego miasta.
 • Barbara Fijałkowska, Roksana Pierwieniecka (IBE) – Kompetencje transwersalne – czym są i jak je rozpoznawać?
 • Jerzy Bielecki (IBE) – Doradztwo zawodowe w procesie rozpoznawania kompetencji osób dorosłych.
 • Emilia Sobol, Aleksandra Wójcicka (IBE) – „Życie mnie tego nauczyło”. Wnioski z interwencji badawczej „Opiekuję się – pracuję”.

Prelegentki i prelegenci przygotowali hasła, frazy, wnioski z badań lub cytaty z wypowiedzi swoich rozmówców, które uznali za najlepiej podsumowujące ich wystąpienia – prezentujemy na zamieszczonej niżej grafice. Mogą być one traktowane zarówno jako zwięzła konkluzja, jak i inspiracja do kolejnych spotkań badaczy, naukowców, praktyków zajmujących się zjawiskiem uczenia się w dorosłości.

Facebook
Twitter
LinkedIn