Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej (2015)

Broszura zawiera informacje o podstawach prawnych funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej

Jak pod względem prawnym kształtują się systemy kwalifikacji w Austrii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie, czyli w krajach, które jako pierwsze zaprezentowały swoje raporty referencyjne? Jakie akty prawne regulują tak różne systemy edukacji? W jakim stopniu Zalecenie Parlamentu i Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji z 2008 r. wpłynęło na prawo wybranych państw Unii?

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 386 KB)
Pobierz publikację EPUB w języku polskim (EPUB, 1,4 MB)

 

Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej (2015)

okładka publikacji Podstawy prawne funkcjonowanie krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej
okładka publikacji Podstawy prawne funkcjonowanie krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej
LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
DATE OF PUBLICATION
2015
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Ponikowska Marta