Pierwszy konkurs ZSK rozstrzygnięty!

Wyłoniono zwycięzców trzech pierwszych konkursów „Moje kwalifikacje w obiektywie”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! A wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i przygotowanie filmów!

Konkursy organizowane były na terenie trzech województw: pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Warunkiem wzięcia udziału było przygotowanie krótkiego filmu promującego Zintegrowany System Kwalifikacji, którego hasło przewodnie brzmiało:  „Moje kwalifikacje na rynku pracy” albo „Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”. Głównym celem konkursów było upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji. Konkursy miały też zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Oceny przesłanych filmów dokonała kapituła konkursu, która po długich obradach wyłoniła laureatów.

W województwie pomorskim zwyciężyły filmy:

  • Progresja – miejsce pierwsze,
  • Uczę się i nigdy nie mówię NIE! – miejsce drugie,
  • Otwarte drzwi do SHE – miejsce trzecie.

W województwie lubelskim:

  • Życie podążaniem za mądrością – miejsce pierwsze,
  • Integracja kwalifikacji kluczem do sukcesu – miejsce drugie,
  • Mój zawód – moje kwalifikacje – miejsce trzecie.

W województwie mazowieckim pierwsze miejsce zajął film Nauka – podstawa zdobywania wiedzy. Ze względów formalnych pozostali laureaci nie zostali wyłonieni.  

Dla laureatów przewidziane zostały atrakcyjne nagrody. Organizator skontaktuje się indywidualnie z każdym z nich.

Facebook
Twitter
LinkedIn