Pierwsze efekty działań podlaskiego partnerstwa na rzecz uczenia się przez całe życie (lifelong learning)

Podlaskie partnerstwo na rzecz uczenia się przez całe życie zawarto z inicjatywy Instytutu Badań Edukacyjnych, w październiku 2020 r. jako kontynuację ponad dwuletniej współpracy na rzecz rozwoju i promocji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie.

Do partnerstwa przystąpiły kluczowe podmioty działające w obszarze edukacji i rynku pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (na mocy upoważnienia przyznanego przez Województwo Podlaskie) i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, jako partnerzy wiodący oraz partner biznesowy Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej – pierwsza instytucja certyfikująca w regionie.

W ramach trwającej od 2018 r. współpracy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgłoszono siedem kwalifikacji z branży budowlanej, z czego cztery: „Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych”, „Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów”, „Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian”, „Wykonywanie i montowanie więźb dachowych”, już włączono do ZSK. Ponadto, Instytut Badań Edukacyjnych dołączył do zawiązanego przez WUP w Białymstoku „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim”, dzięki czemu ideę ZSK promowano na spotkaniach w ramach partnerstwa, posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku, spotkaniach informacyjnych z przedsiębiorcami, dotyczących naboru na dofinansowanie do usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, szkoleniu „Działania sieci EURES ‒ poziom europejski, krajowy i regionalny”. O ZSK informowano również na organizowanych przez CKU „Białostockich Talentach XXI wieku” – wśród najbardziej uzdolnionych uczniów białostockich szkół ‒ i organizowanych przez Stowarzyszenie Europartner dwóch Galach Ekonomii Społecznej.

Obecne działania partnerstwa przekładają się m.in. na inicjatywy przyjęte w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r. w woj. Podlaskim, obejmujące:

  • panel dyskusyjny „OD ESPORTOWCA DO FULLSTACK PROGRAMMERSA, CZYLI SZANSA NA SUKCES W IT NA PODLASIU”, w ramach ogólnopolskiej konferencji IBE „PRACA w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”, która odbędzie się w dn. 28 kwietnia 2021 r. w godz. od 10:00 do 16:00 https://kwalifikacje.edu.pl/konferencja-it/
  • spotkania w formie lekcji otwartej w szkołach branżowych oraz technikach wg opracowanego w oparciu o kwalifikacje rynkowe z branży budowlanej konspektu zajęć o ZSK
  • spotkania w ramach poradnictwa zawodowego świadczonego przez doradców i konsultantów Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego działającego przy CKU, Powiatowych Urzędów Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery wg opracowanego konspektu zajęć o ZSK.

Decyzje dotyczące działań realizowanych w partnerstwie na rzecz uczenia się przez całe życie (lifelong learning) są podejmowane przez Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą:

  • Jarosław Sadowski – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,
  • Bożena Barbara Krasnodębska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,
  • Krzysztof Mnich – Prezes Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej,
  • Beata Sulima – Regionalny Lider ds. ZSK – jako reprezentantka lidera partnerstwa – Instytutu Badań Edukacyjnych.

Co więcej, w najbliższych dniach do partnerstwa dołącza Klaster Technologiczny Infotech, zrzeszający podmioty działające w obszarze nowych technologii, będący jednocześnie założycielem i twórcą pierwszego w Polsce Technikum Programistycznego Infotech.

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jak również zaangażowaniem się w prowadzone działania zachęcamy do kontaktu z regionalnymi liderkami ds. ZSK w woj. podlaskim:

Beatą Sulimą, b.sulima@ibe.edu.pl, tel. 573 444 569
Justyną Gościewską, j.gosciewska@ibe.edu.pl, tel. 573 444 578

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL
ul. Złota 4, lokal nr 12 (budynek CEN), 15-016 Białystok

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń