PARTNERSTWA REGIONALNE

Ważne jest, aby o idei uczenia się przez całe życie (LLL) oraz o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), dowiedziało się jak najwięcej osób. Dzięki partnerstwom regionalnym i ponadregionalnym łączymy siły, aby wdrażać idee „uczenia się przez całe życie” oraz ZSK. Do naszych głównych zadań należy również:

  • inkubowanie wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć oraz pilotaży modelowych rozwiązań systemowych;
  • wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji (formalnej, pozaformalnej, nieformalnej) oraz rynku pracy;
  • prowadzenie badań i analiz w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje;
  • działania wspierające wzrost liczby kwalifikacji rynkowych oraz Instytucji Certyfikujących.

Wspólnie zmieniamy rzeczywistość dzięki innowacyjnym działaniom, a tym samym zwiększamy konkurencyjność podmiotów zaangażowanych we współtworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Województwo dolnośląskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu (Partner Wiodący), Politechniką Wrocławską, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (Partner Wiodący), Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (Partner Wiodący), IT Pass Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Partner Biznesowy), Związek Dolnośląscy Pracodawcy z siedzibą we Wrocławiu (Partner Zrzeszony) a Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A (Partner Zrzeszony).

Województwo kujawsko-pomorskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Partner Wiodący) a JABIL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Partner Zrzeszony).

Województwo lubelskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Lublinie i Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie.

Województwo łódzkie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (Partner Wiodący), Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową (Partner Biznesowy), Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną z siedzibą w Łodzi (Partner Biznesowy), Polską Izbą Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie (Partner Biznesowy) a Stowarzyszeniem Lifelong Learning z siedzibą w Łodzi (Partner Zrzeszony).

Województwo małopolskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa) a Fundacją The Global Language System z siedzibą w Nowym Sączu (Partner Wiodący), Fundacją Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu (Partner Biznesowy), Polską Izbą Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości z siedzibą w Nowym Sączu (Partner Biznesowy).

Województwo mazowieckie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Stowarzyszeniem Forum Dialogu Gospodarczego z siedzibą w Warszawie (Partner Wiodący) a Francusko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie (Partner Wiodący).

Województwo opolskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach (Partner Wiodący), Multiserwis Sp. z o.o. (Partner Biznesowy) a Powiatem Krapkowickim (Partner Wspierający).

Województwo podkarpackie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (Partner Wiodący) a Podkarpackim Centrum Mediacji z siedzibą w Rzeszowie (Partner Biznesowy).

Województwo podlaskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (Partner Wiodący), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku (Partner Wiodący), Kuratorium Oświaty w Białymstoku (Partner Zrzeszony) a Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku (Partner Biznesowy) i Klastrem Technologicznym INFOTECH (Partner Biznesowy.

Województwo śląskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli “WOM” z siedzibą w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjny “Metis” z siedzibą w Katowicach, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Jaworznie, Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Katowicach a Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Częstochowie.

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju a Zespołem Szkół Technicznych z siedzibą w Rybniku.

Województwo świętokrzyskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce (Partner Wiodący), Izbą Gospodarczą Krąg Turystyki Zdrowotnej  z siedzibą w Masłowie (Partner Biznesowy), Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kielcach (Partner Zrzeszony) a Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (Partner Zrzeszony).

Województwo wielkopolskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Województwo zachodniopomorskie

PARTNERSTWO REGIONALNE na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym zostało zawarte pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa), Centrum Modelowania Przestrzennego z siedzibą w Goleniowie (Partner Biznesowy) a Zespołem Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie (Partner Zrzeszony).