O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - nie tylko w kontekście rozwoju i technologii

Prelegenci

Ekspert merytoryczny w opisywaniu kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych z branży beauty, doradca, autorka i koordynatorka projektów kierowanych do szkolnictwa branżowego. Pełnomocnik Stowarzyszenia Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, ekspert Związku Pracodawcy Beauty, prezes zarządu Międzynarodowej Akademii Zawodowej.

Aleksandra Mikicka-Hobgarska

Aleksandra Mikicka-Hobgarska

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, Międzynarodowa Akademia Zawodowa

Właściciel/ dyrektor zarządzający w Centrum Modelowania Przestrzennego, instytucji certyfikującej. Od ponad sześciu lat związany z rozwojem edukacji w zakresie nowoczesnych technologii, w obszarach związanych z Przemysłem 4.0: druk i skan 3D, integracja inteligentnych maszyn, systemów i metod wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych w celu osiągnięcia większej efektywności. Członek zespołu opisującego kwalifikacje, egzaminator weryfikacji efektów uczenia się zgodnych z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju międzynarodowej produkcji przemysłowej oraz w prowadzeniu inwestycji greenfield i brownfield. Doświadczenie zdobył, pełniąc obowiązki dyrektora fabryki w IKEA Industry, menedżera operacyjnego IMS Group oraz Reinertsen.

IMG_7928

Tomasz Wróblewski

Centrum Modelowania Przestrzennego

Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami wolnorynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK. Ekspert w zakresie opisu kwalifikacji rynkowych (ponad 30 opisanych kwalifikacji), projektowania walidacji, nadzoru nad jakością nadawania kwalifikacji. Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Autorka publikacji naukowych z zakresu public relations oraz nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

Edyta Migałka

Edyta Migałka

Fundacja VCC

Założyciel i wieloletni prezes zarządu CSF Polska (obecnie Arcus Systemy Informatyczne), nadzorował ponad 100 projektów wdrożeń systemów klasy ERP (m.in. grupa Saint-Gobain, Grupa Sudzucker, Poczta Polska, Politechnika Poznańska, Uniwheels, Multimedia, Spomlek, Sarantis, Perła). Założyciel i prezes zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech Ltd., jedną z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora IT i BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Uczestnik konferencji nt. sektora IT i Nowoczesnych Usług Biznesowych w USA, Kanadzie, Indiach, Chinach, Europie i na Bliskim Wschodzie. Wykładowca, m.in. studia MBA IT w Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB), członek Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Piotr Fałek

Piotr Fałek

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe; Arcus Systemy Informatyczne

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, jednej z największych szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim. Członkini Rady Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Materiałoznawstwa. Czynnie współpracuje z organizacjami wspomagającymi szkolnictwo zawodowe, pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy. Członkini Sektorowej Rady Nowoczesne Usługi Biznesowe przy PARP, zasiada w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej, organizatora m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady „Buduj z Pasją”.

Zdjecie Elżbieta Urbańska-Golec

Elżbieta Urbańska - Golec

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

Profesor Politechniki Koszalińskiej, prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej, kierownik Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej. Społecznie - członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od 1997 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, od 2012 roku profesor Politechniki Koszalińskiej, pracownik naukowy Katedry Mechatroniki i Automatyki, twórca i zarządzający Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej. Kierownik badawczy wielu projektów realizowanych w ramach formuły B+R z przedsiębiorstwami, Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowych. Przypisany do dwóch dziedzin naukowych: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (AEETK) oraz inżynieria mechaniczna.

dr hab. Inż. Tomasz Królikowski

dr hab. Inż. Tomasz Królikowski

Politechnika Koszalińska

Prezes zarządu Pracodawcy Beauty – Zdrowie i Uroda reprezentatywnego branżowego związku pracodawców, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, przedsiębiorca, menedżer, inwestor. Od wielu lat uczestniczy w realizacji projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego, tworzenia i wdrażania DUZ i kwalifikacji wolnorynkowych z zakresu szkolnictwa branżowego, tworzenia i wdrażania programów staży uczniowskich, dodatkowych umiejętności zawodowych. Branżowy ekspert merytoryczny w opisywaniu kwalifikacji wolnorynkowych.

Artur Mazurkiewicz

Artur Mazurkiewicz

Pracodawcy Beauty – Zdrowie i Uroda, Konfederacja Lewiatan

Ekspert główny ds. współpracy z instytucjami certyfikującymi, ekspert ZSK. Od blisko 8 lat wspiera instytucje certyfikujące i podmioty starające się o ten status w przygotowaniu się do prowadzenia walidacji i certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowych (teraz też - sektorowych), w tym w planowaniu walidacji i opracowaniu niezbędnych narzędzi i materiałów. Współautorka publikacji dotyczących projektowania i prowadzenia walidacji. Prowadzi seminaria i webinaria informacyjne o ZSK i walidacji, facylituje spotkania robocze, "wkładając często kij w mrowisko". W trakcie pracy w IBE ukończyła studia z projektowania usług, by jeszcze lepiej wspierać IC. Zna odpowiedź na prawie każde pytanie dotyczące IC, a jeśli nie zna - szuka. Sama o sobie mówi, że jest "ambasadorką IC", rozumiejąc jakim wyzwaniem jest nadawanie kwalifikacji.

N. Kopeć-Panek

dr Natalia Kopeć-Panek

Instytut Badań Edukacyjnych

Radca prawny, członkini Rady Programowej ds. Kompetencji,od ponad 5 lat naczelnik Wydziału Kwalifikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie koordynuje proces włączania i funkcjonowania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ponad 100 kwalifikacji z działów „gospodarka”, „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Zajmuje się również działaniami MRiT związanymi ze szkolnictwem branżowym dla działu gospodarka oraz promującymi przedsiębiorczość, takimi jak Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK” czy Dzień Przedsiębiorcy; aktywnie współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej związana z pracami na rzecz rozwoju Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3081074045852007205

Natalia Pawłowska

Wydział Kwalifikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Wieloletni wykładowca Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie, specjalność: komputerowe wspomaganie projektowania. Certyfikowany egzaminator Centrum Modelowania Przestrzennego z kwalifikacji wolnorynkowych związanych z modelowaniem, skanowaniem oraz drukiem 3D. Inicjator utworzenia nowego (pierwszego w kraju) kierunku studiów „Inżynieria modelowania przestrzennego” i jednocześnie autor treści programowych wszystkich przedmiotów zawodowych i specjalistycznych na tym kierunku.

rpt

dr inż. Waldemar Kostrzewa

Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie

Ekspert główny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Odpowiada za opracowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz współpracę sektorową w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji. W latach 2008-2018 niezależny badacz społeczny w obszarach edukacji, rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, III sektora oraz rewitalizacji. Trener. Założyciel fundacji oraz pomysłodawca i realizator trzech projektów na warszawskiej Pradze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka Społeczna.

Mateusz-Przywara_

Mateusz Przywara

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, koordynator krajowy kilkudziesięciu międzynarodowych projektów edukacyjnych Leonardo da Vinci i Erasmus+, w tym Construction Blueprint. Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy ZSK. Współautor podstaw programowych kształcenia w kilku zawodach budowlanych, standardów kompetencji i informacji o zawodach w projekcie INFODORADCA+. Członek zespołu autorskiego Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie w latach 2016-17. Członek Grupy VET Europejskiego Dialogu Społecznego w Budownictwie.

Jakub Kus 2

Jakub Kus

ZWIĄZEK ZAWODOWY "BUDOWLANI"
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w BUDOWNICTWIE

Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie i współautor Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie, Członek Rady Branżowego Centrum Umiejętności – Prace wykończeniowe. Ekspert i trener kształcenia i szkolenia modułowego. Kluczowy ekspert w projekcie POWER INFODORADCA+ Autor i współautor pand 300 publikacji krajowych i zagranicznych w tym: monografii, rozpraw naukowych, ekspertyz, raportów z badań, strategii, poradników, metodyk, podstaw programach i programów kształcenia zawodowego, podręczników, opisów kwalifikacji rynkowych, i innych.Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych.

Krzysztof_Symela_Ł-ITEE_1

dr inż. Krzysztof Symela

SIEĆ badawcza Łukasiewicz

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 8 lat ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych, obecnie lider projektu "Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce" (ZSK 6).Z pasji od ponad 12 lat nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim UW oraz od 5 lat hokeista reprezentujący barwy 3-ligowej Torpedy Warszawa. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu - PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku europeistyka.

M.Tauber_foto

Maciej Tauber

Lider projektu "Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce" (ZSK 6), Instytut Badań Edukacyjnych