O rozwoju kompetencji ICT na debacie publicznej ZSK (11.03.2020 r.)

W środę 11 marca czeka nas kolejne spotkanie organizowane w ramach debaty publicznej o ZSK - “Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie kompetencji ICT” (czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych). Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie odbędzie się w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie. Będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób można wykorzystywać ZSK do wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, a także o roli Sektorowych Rad ds. Kompetencji w rozwijaniu nowych inicjatyw z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Inspiracją do dyskusji będą prezentacje pokazujące przykłady rozwiązań i narzędzi dotyczących kompetencji cyfrowych. Planujemy poruszyć m.in. takie tematy, jak DigComp, wyniki badań dotyczących kompetencji cyfrowych Polaków, sposoby wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, czy wykorzystanie technologii w projektowaniu doświadczeń edukacyjnych (np. digital badges). Więcej informacji znajdziecie w programie wydarzenia. Zapraszamy!

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

REJESTRACJA 

PROGRAM

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn