Nowe webinary dotyczące szkolnictwa wyższego

Zapraszamy na webinary z udziałem ekspertek z obszaru lifelong learning, walidacji oraz założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wdrażania krajowych ram kwalifikacji, które odbędą się w dniach 23 i 27 maja br.
osoba przed laptopem, na ekranie napis "webinar"

23 maja 2024 r. w godzinach 10.00 – 11.30

Spotkanie z Sylwią Walicką, autorką ekspertyzy dotyczącej rozwiązań, które wypracowano i wdrożono w instytucjach szkolnictwa wyższego w odniesieniu do krajowych ram kwalifikacji na Malcie i w Australii. Przedstawimy rozwiązania stosowane w tych krajach w ofercie edukacyjnej instytucji szkolnictwa wyższego oraz zasady nadawania kwalifikacji i ich powiązań z rynkiem pracy.

Spotkanie poprowadzą: dr Małgorzata Musialik i Iwona Caputa.

Drugi webinar odbędzie się 27 maja w godzinach 10.00 – 11.30

Gościem będzie dr Barbara Smoczyńska, która przedstawi potrzeby i możliwości wykorzystania metod walidacji do potwierdzania kompetencji społecznych proponowanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz przydatność tych kompetencji w kontekście wymagań stawianych absolwentom przez podmioty rynku pracy.

Spotkanie poprowadzą: Agnieszka Grabowska i dr Piotr Bordzoł.

Spotkania będą przestrzenią do dyskusji nad możliwościami wykorzystania przez szkoły wyższe doświadczeń zebranych w ekspertyzach.

Webinary kierujemy do przedstawicieli ministerstw, szkół wyższych, instytutów naukowych i instytutów badawczych.

Rejestracji na webinary można dokonać, wypełniając formularz zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez zespół wsparcia uczelni wyższych.

Kontakt z nami: wsparcie.uczelnie@ibe.edu.pl
Więcej informacji: https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/szkoly-wyzsze-w-zsk/

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn