Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc?

Nasze ekspertki szkoliły doradców i pedagogów z prowadzenia Metody Bilansu Kompetencji, która pomaga odkrywać i nazywać kompetencje rozwijane przez uczniów w ramach ich różnorodnych aktywności.
ikony nawiązujące do edukacji, rzutowane na półprzezroczystą szybę, za którą stoi osoba wskazująca palcem na jedną z ikon

4. kwietnia 2024 r., w Częstochowie, Barbara Fijałkowska (ekspertka merytoryczna ds. uczenia się przez całe życie), Aleksandra Leyk (ekspertka ds. walidacji i szkoleń) oraz Katarzyna Pałęcka (trenerka) przeprowadziły seminarium dla doradców i pedagogów z Metody Bilansu Kompetencji (MBK).

Metoda Bilansu Kompetencji jest narzędziem pracy doradczej:

  • służy do tego, aby rozpoznać, opisać i udokumentować posiadane kompetencje oraz przygotować plany rozwoju w tym zakresie;
  • pomaga odkrywać i nazywać nie tylko kompetencje nabyte w procesie kształcenia formalnego, ale również kompetencje rozwijane w ramach różnorodnych aktywności, jak np. zaangażowania w akcje społeczne, działalność w szkolnych kółkach, udział w harcerstwie czy realizacja pasji i zainteresowań.

“Osoba przechodząca bilans kompetencji z pomocą doradcy ustala wstępny cel związany z rozwojem edukacyjnym lub zawodowym, nazywa i porządkuje swoje kompetencje uzyskane w toku całego życia, tworzy portfolio swoich kompetencji oraz na podstawie doprecyzowanego celu i rozpoznanych kompetencji przygotowuje plan rozwoju” – Aleksandra Leyk, ekspertka ds. walidacji i szkoleń (IBE / ZSK 6).

W rezultacie zastosowania MBK powstaje portfolio, zawierające listę spisanych kompetencji wraz z dowodami na ich posiadanie (np. próbkami pracy, zdjęciami, filmami, referencjami).

“Uczestnicy seminarium podzielili się wyzwaniami, przed jakimi stają w swojej pracy, m.in. niską świadomością uczniów na temat własnych mocnych i słabych stron, nieumiejętnością określenia i nazwania swoich kompetencji, brakiem pomysłu na swoją przyszłość edukacyjną czy zawodową, niską wiarą w siebie lub nierealnymi oczekiwaniami dotyczącymi własnej osoby” – Barbara Fijałkowska, ekspertka merytoryczna ds. uczenia się przez całe życie (IBE / ZSK 6).

uczestnicy seminarium w Częstochowie
uczestnicy seminarium w Częstochowie z trenerkami

“MBK ułatwia pracę z uczniem w tych zakresach – pomaga w planowaniu dalszej edukacji, czy ukierunkowaniu zawodowym, a także odkrywaniu i porządkowaniu własnych zasobów i wzmacnia poczucie własnej wartości” – Katarzyna Pałęcka, trenerka (IBE / ZSK 6).

Metoda Bilansu Kompetencji została opracowana przez w 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i od tamtej pory jest z powodzeniem stosowana w Małopolsce, zaś Instytut Badań Edukacyjnych analizuje możliwości jej wykorzystywania w pracy z innymi grupami, jak m.in. uczniami szkół różnego szczebla, ogólnokształcących jak i branżowych.

Seminarium informacyjne z Metody Bilansu Kompetencji przeprowadzone zostało w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Seminaria z Metody Bilansu Kompetencji dla doradców i innych praktyków pracujących z dziećmi, młodzieżą, studentami, jak i osobami dorosłymi w zakresie identyfikowania kompetencji i planowania rozwoju realizowane będą do końca 2026 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych bezpłatnych seminariach dotyczących Metody Bilansu Kompetencji zapraszamy do śledzenia informacji o nachodzących wydarzeniach na stronie: https://kwalifikacje.edu.pl/kalendarz-2/ lub o kontakt pod adresem: info.walidacja@ibe.pl.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn