LO dla dorosłych

Liceum dla dorosłych to szkoła średnia dostępna dla wszystkich osób z wykształceniem podstawowym, bez granicy wieku. Jeśli z różnych powodów – zawodowych bądź osobistych – nie udało Ci się dotychczas zdobyć wykształcenia średniego, sprawdź, jak wygląda nauka w LO dla dorosłych i kto może się zapisać do takiej szkoły.

Co to jest LO dla dorosłych?

Liceum dla dorosłych to bezpłatna lub płatna szkoła średnia, która może być kolejnym etapem edukacji po ukończeniu gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub branżowej. Forma zajęć jest elastyczna, ponieważ słuchacze są najczęściej osobami pracującymi. Można wybrać zarówno liceum zaoczne dla dorosłych, jak i liceum wieczorowe dla dorosłych. Każde pozwala na zdobycie wykształcenia średniego, a program realizowany przez nauczycieli jest zgodny z wytycznymi MEN.

Co daje LO dla dorosłych?

Świadectwo ukończenia liceum dla dorosłych daje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. To z kolei otwiera wiele możliwości zawodowych, jest również przepustką do  kontynuowania nauki w szkole policealnej, pomaturalnej lub na wyższej uczelni. Inna pozytywna strona uczęszczania do liceum dla dorosłych to nowe znajomości, które mogą przerodzić się w trwałe relacje towarzyskie bądź zawodowe.

Liceum dla dorosłych  – jakie trzeba spełnić warunki?

Do takiej szkoły można się zapisać, jeśli dysponujemy dokumentem poświadczającym ukończenie gimnazjum lub podstawówki trwającej 8 lat (liceum zajmie wtedy 3 lata) albo szkoły branżowej (dawnej zawodowej) – liceum będzie wtedy trwało o rok krócej. Brak górnej granicy wieku dla kandydatów to bardzo istotna zaleta LO dla dorosłych. Taka regulacja prawna współgra z ideą nauki przez całe życie. Nigdy nie jest za późno na zadbanie o swoje wykształcenie, tym bardziej, że nietrudno znaleźć bezpłatne liceum dla dorosłych.

Liceum dla dorosłych – jak wygląda nauka?

Lekcje, zgodnie z podstawą programową MEN, poruszają zagadnienia odpowiednie dla średniego poziomu wykształcenia oraz przygotowują słuchaczy do egzaminu maturalnego. Będą to zatem m.in. zajęcia z języka polskiego, języka obcego, historii, WOS-u, podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki, a także lekcje z zakresu nauk ścisłych, takich jak matematyka, biologia, fizyka czy chemia. Nauka w liceum dla dorosłych jest dopasowana do możliwości uczniów, którzy najczęściej pracują już zawodowo, zatem do dyspozycji będzie tryb nauki wieczorowy lub zaoczny, ale nierzadko również dzienny.

Nigdy nie jest za późno na naukę

Liceum dla dorosłych to propozycja dla osób, które – z różnych powodów – mają tylko wykształcenie podstawowe lub zawodowe, ale ich ambicje sięgają wyżej. Szkoła taka daje podstawy do dalszego kształcenia, np. pójścia na wybrane studia. Idea lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie to element rozwoju osobistego, dający ogromną satysfakcję życiową i zawodową.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn