Kwalifikacje związane z ochroną przeciwpożarową

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wszyscy jesteśmy wdzięczni tym ludziom, którzy każdego dnia ryzykują zdrowiem i życiem, aby ratować majątek, zdrowie i życie innych.
dłoń trzymająca tabliczkę z symbolem gaśnicy
[ilustracja: Canva]

Trzeba jednak pamiętać, że zdecydowanie lepiej zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom. W przypadku zagrożenia ogniem mówimy o np. montowaniu i właściwym konserwowaniu urządzeń i systemów przeciwpożarowych.

“Podkreślenia wymaga fakt, że główny powód, z którego dostrzeżono konieczność opisania kwalifikacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju, pozostaje aktualny. Nadal istnieje duża potrzeba przeprowadzania szkoleń, w odniesieniu do wymagań i standardów zawartych w opisach tych kwalifikacji i tworzenia kadry wyspecjalizowanych projektantów, instalatorów i konserwatorów technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz monterów autonomicznych czujek, którzy będą mogli się legitymować państwowym certyfikatem” – Paweł Florek − absolwent SGSP; pracownik Działu Wsparcia i Audytów w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym (CNBOP-PIB) oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej.

>>>>> cały tekst Pawła Florka nt. kwalifikacji z dziedziny ochrony przeciwpożarowej włączonych do ZSK, z “Kwartalnika ZSK”, nr 3/2023

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dostępny jest cały szereg kwalifikacji wolnorynkowych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym:

Dwie ostatnie kwalifikacje nie uzyskały jeszcze statusu funkcjonujących, ale już niedługo, kiedy otrzymają Instytucje Certyfikujące (IC) oraz Podmioty Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Więcej ciekawych kwalifikacji można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn