„Kwalifikacje szyte na miarę” – po seminarium dla branży mody

4 czerwca w Hotelu Focus w Łodzi odbyło się seminarium „Kwalifikacje szyte na miarę. Innowacje w rozwoju pracowników przemysłu mody”. Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli branży i podjęcia dyskusji na temat funkcjonujących w niej kompetencji i kwalifikacji.

Seminarium skierowane było przede wszystkim do reprezentantów sektora przemysłu mody – m.in. pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych czy instytucji edukacyjnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym z narzędziami systemu ukierunkowanymi na wsparcie branży. Dyskutowano o możliwościach zastosowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Mody w obszarach rekrutacji pracowników, zarządzania kwalifikacjami oraz identyfikacji luk kompetencyjnych. Omówiono korzyści z opisywania kwalifikacji rynkowych i włączania ich do ZSK. Reprezentanci sektora dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z trwającym obecnie pilotażowym wdrożeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w dużym i małym przedsiębiorstwie, którego celem jest ujednolicenie opisów stanowisk i usprawnienie procesów rekrutacyjnych.

Branża o branży

Seminarium zamykał panel dyskusyjny, podczas którego reprezentanci sektora podzielili się swoimi opiniami na temat przyszłości branży w kontekście możliwości rozwoju kadr. Wielokrotnie podkreślono też rolę budowania pozytywnego wizerunku sektora jako innowacyjnej oraz istotnej gałęzi krajowej gospodarki. W trakcie spotkania wypracowano szereg postulatów dotyczących sposobów rozwiązania problemu braku fachowców, w tym: konieczność wzmacniania marki szkół branżowych i techników oraz wspierania działań w obszarze edukacji nieformalnej. Zwrócono również uwagę na potrzebę aktywniejszego korzystania ze środków regionalnych, a także tych związanych z funkcjonowaniem sektorowych rad ds. kompetencji, których rolą jest m.in. dofinansowanie usług rozwojowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn