Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

Zapraszamy 15 maja na konferencję, której celem jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.
konferencja 15 maja 2024, w tle dwie ręce - ludzka i robota, pomiędzy którymi przeskakuje iskra życia

Podczas konferencji w panelach dyskusyjnych rozmawiać będziemy m.in. o:

 • wyzwaniach i perspektywach ZSK;
 • wzajemnym oddziaływaniu edukacji na walidację;
 • kwestii jakości walidacji i wiarygodności certyfikatów.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • jak “nie zepsuć” walidacji?
 • jakie znaczenie mają certyfikaty kwalifikacji wolnorynkowych dla pracodawców i dla branż?
 • jakie widzimy wyzwania, a jakie korzyści?

Zaprezentujemy:

 • założenia oraz możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory;
 • efekty oraz wnioski z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.

Przedstawiona zostanie kluczowa rola Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rozwoju i funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zaplanowano również 2 panele dyskusyjne: “Wyzwania i perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, “Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców” oraz prezentację wyników prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji: “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie ZSK na przykładzie sektora budownictwa”.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, zwłaszcza:

 • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracodawców;
 • pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu;
 • członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
 • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji;
 • przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności, działających w obszarze budownictwa i gospodarki.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w „Sali pod Kopułą”. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online (przewiduje się transmisję na żywo i tłumaczenie migowe).

Szczegółowy program, prelegenci oraz linki do rejestracji: https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/

logotypy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Badań Edukacyjnych

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn