Kompetencje miękkie i twarde – czym są? Przykłady

Każdy pracodawca szuka na stanowisko pracy kandydata, który będzie mógł się pochwalić konkretnymi umiejętnościami. Kompetencje to zbiór cech i predyspozycji danej osoby, umożliwiający realizację celów zawodowych. Które z cech mogą zainteresować pracodawcę i jakie umiejętności wpisać w CV?

Czym są kompetencje miękkie? 

Kompetencje miękkie pracownika określają jego zachowanie w różnych sytuacjach. Umiejętności mogą być osobiste, czyli personalne, nabywane w ciągu życia, oraz interpersonalne, dotyczące komunikacji z innymi ludźmi. Kompetencje personalne to m.in. kreatywność, umiejętność zarządzania własną pracą, odporność na stres, samomotywacja, asertywność czy inteligencja emocjonalna. Do umiejętności interpersonalnych zalicza się przede wszystkim efektywną współpracę w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów i perswazji, delegowania zadań, autoprezentacji, motywowania innych do pracy oraz dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Są to również kompetencje menedżerskie, np. zarządzanie zespołem. Kompetencje miękkie trudno zmierzyć, ale na pewno ułatwiają one wykonywanie zadań w miejscu pracy. 

Na stronie ZSK dostępne jest narzędzie Karty Kompetencji, który w prosty sposób umożliwi Ci określenie, jakie kompetencje miękkie posiadasz.

Co to są kompetencje twarde? 

W przeciwieństwie do umiejętności miękkich, kompetencje twarde są mierzalne i umożliwiają wykonywanie danego zawodu. Najczęściej można je potwierdzić odpowiednim dokumentem, takim jak np. prawo jazdy, świadectwo czy certyfikat. Kompetencje twarde obejmują wiedzę specjalistyczną, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi programów komputerowych czy kasy fiskalnej. Określane są zero-jedynkowo, co oznacza, że albo posiada się dane umiejętności, albo nie.

Jak stworzyć dobre portfolio? Przeczytaj nasz poradnik

Jakie kompetencje twarde wpisać w CV? Przede wszystkim te poparte świadectwami i innymi dokumentami. Przykładowo, wymieniając kompetencje językowe, zamiast napisać „Bardzo dobra znajomość języka angielskiego”, lepiej wpisać do CV „Znajomość języka angielskiego na poziomie C1”. O ile w przypadku kompetencji miękkich kierujemy się odczuciami subiektywnymi, o tyle umiejętności twarde muszą być jak najbardziej konkretne.

Umiejętności, które warto wpisać do CV 

Umiejętności miękkie można przedstawić na przykładzie tych pożądanych na stanowisku handlowca. Jakie są cechy dobrego sprzedawcy? Przede wszystkim umiejętność radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach, dynamizm w działaniu, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, umiejętność perswazji, pewność siebie i asertywność. Warto wpisać takie umiejętności w CV, kandydując na stanowisko handlowca, jeśli oczywiście czujemy, że je mamy. Rekruter może z łatwością ocenić poziom kompetencji miękkich i twardych, rozmawiając osobiście z kandydatem.

Jak można rozwijać kompetencje miękkie? W pierwszej kolejności należy określić, jakie umiejętności miękkie mam i jak mogę je wykorzystać na danym stanowisku. W tym celu warto wykonać darmowy test predyspozycji zawodowych lub postawić na doradztwo zawodowe. Posiadane kompetencje miękkie można rozwijać, rozbudowywać i ćwiczyć, trudno jednak nauczyć się ich tak jak np. obsługi kasy fiskalnej. 

Zobacz także: Jak i czy warto potwierdzić swoje kompetencje?

Facebook
Twitter
LinkedIn