Kolejne udane seminarium poświęcone Metodzie Bilansu Kompetencji

Po raz kolejny, tym razem w Kielcach, nasze ekspertki szkoliły doradców i pedagogów z prowadzenia Metody Bilansu Kompetencji, która pomaga odkrywać i nazywać kompetencje rozwijane przez ludzi w różnym wieku w ramach ich różnorodnych aktywności.
jako tło: dłonie piszące na klawiaturze laptopa; na pierwszym planie - ilustracja symbolizująca dane umieszczone w chmurze
[ilustracja: Canva]

17 kwietnia 2024 r., w Kielcach, Roksana Pierwieniecka (główna ekspertka ds. walidacji, ZSK 6 / IBE) oraz Katarzyna Pałęcka (trenerka, ZSK 6 / IBE) przeprowadziły seminarium dla doradców i pedagogów z Metody Bilansu Kompetencji (MBK).

Metoda Bilansu Kompetencji jest narzędziem pracy doradczej, które:

  • służy do rozpoznawania, opisywania i udokumentowywania posiadanych kompetencji oraz przygotowywania planów rozwoju w tym zakresie;
  • pomaga odkrywać i nazywać nie tylko kompetencje nabyte w procesie kształcenia formalnego, ale również kompetencje rozwijane w ramach różnorodnych aktywności, jak np.: zaangażowanie w akcje społeczne, opieka nad osobami zależnymi, działalność w stowarzyszeniach (np. udział w harcerstwie) czy realizacja pasji i zainteresowań.

Za pomocą Metody Bilansu Kompetencji można wesprzeć uczniów w doprecyzowaniu zainteresowań, określeniu mocnych stron i obszarów wymagających dalszej pracy. Dzięki temu będą mogli określić swoje cele i podjąć świadome decyzje dotyczące dalszej edukacji lub wejścia na rynek pracy.

W rezultacie zastosowania MBK powstaje portfolio, zawierające listę spisanych kompetencji wraz z dowodami na ich posiadanie (np. próbkami pracy, zdjęciami, filmami, referencjami) oraz plan dalszego rozwoju.

seminarium dla doradców i pedagogów z Metody Bilansu Kompetencji - uczestnicy wraz z trenerkami
seminarium dla doradców i pedagogów z Metody Bilansu Kompetencji w Kielcach – uczestnicy wraz z trenerkami

“Uczestnicy seminarium podzielili się wyzwaniami, które przed nimi stoją. Część osób na co dzień pracująca z młodzieżą stwierdziła, że obecnie osobom z tej grupy wiekowej trudno dokonać świadomego wyboru dalszej ścieżki nauki i pracy. Inni, pracujący także z dorosłymi, odczuwają duży głód innowacyjnych narzędzi.” – Roksana Pierwieniecka, główna ekspertka ds. walidacji (IBE / ZSK 6).

Metoda Bilansu Kompetencji została opracowana przez w 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i od tamtej pory jest z powodzeniem stosowana w Małopolsce, zaś Instytut Badań Edukacyjnych analizuje możliwości jej wykorzystywania w pracy z innymi grupami, jak m.in. uczniami szkół różnego szczebla, ogólnokształcących jak i branżowych.

Seminaria z Metody Bilansu Kompetencji dla doradców i innych praktyków pracujących z dziećmi, młodzieżą, studentami, jak i osobami dorosłymi w zakresie identyfikowania kompetencji i planowania rozwoju realizowane będą do końca 2026 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych bezpłatnych seminariach dotyczących Metody Bilansu Kompetencji zapraszamy do śledzenia informacji o nachodzących wydarzeniach w naszych mediach społecznościowych, na stronie: https://kwalifikacje.edu.pl/kalendarz-2/ lub o kontakt pod adresem: info.walidacja@ibe.pl.

Seminarium informacyjne z Metody Bilansu Kompetencji przeprowadzone zostało w ramach projektu
“Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju
Społecznego.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn