Kolejna kwalifikacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

9 października kolejna kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. “Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” to już 17 funkcjonująca w ZSK kwalifikacja rynkowa!

Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem. Rozwiązuje złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami, a także przygotowuje niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe. Słowem, współrealizuje politykę personalną zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych. Instytucją certyfikującą kwalifikację jest “Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”, natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ – „Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.”

 

Więcej informacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn