28
marzec

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

11:30

LOKALIZACJA

Online
webinar

ZSK6 Zmiany w ZSK w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych spoza systemów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki. Co warto wiedzieć?

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zapoznaniem się ze zmianami w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku, które wprowadzono w związku z przyjętą nowelizacją

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:  “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”.

Zapraszamy na bezpłatny webinar “Zmiany w ZSK w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych spoza systemów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki. Co warto wiedzieć?” 

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zapoznaniem się ze zmianami w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku, które wprowadzono w związku z przyjętą nowelizacją, szczególnie osoby zainteresowane opisem i procedurą zgłaszania kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych, w tym także przebiegiem procesu włączania ich do ZSK oraz osoby zajmujące się certyfikowaniem umiejętności.

Do udziału w webinarze zachęcamy również wszystkich, którzy opisali już kwalifikacje i czekają na jej włączenie do ZSK lub na rozpoczęcie prowadzenia jej walidacji.

Podczas spotkania online, zaplanowanego na 28 marca 2024 roku w godz. 10:00-11:30 porozmawiamy o: 

  • nowych rodzajach kwalifikacji w Polsce,

  • zmianach w ścieżce włączania kwalifikacji, 

  • zewnętrznym zapewnianiu jakości nadawania kwalifikacji spoza systemów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, w obliczu zmian po 1.01.2024 r., 

  • roli IBE jako podmiotu zapewniającego wsparcie metodyczne w procesie opisywania i włączania kwalifikacji do ZSK.

Webinar poprowadzą główni analitycy ds. rozwoju oferty kwalifikacji spoza edukacji formalnej, z zespołu oferującego wsparcie w opisie kwalifikacji – Anna Siepielska i Sławomir Kozieł. 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny. 

Formularz rejestracyjny