16
kwiecien

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

11:30

LOKALIZACJA

on-line
webinar

ZRK3: Testy narzędzi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Narzędzie 1: “Kwalifikacje jutra – praktyczny przewodnik po ZRK”, cz. 1

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy doradców i nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do testów narzędzi ZRK. Narzędzia ZRK są tworzone z myślą o Państwa potrzebach. Mają ułatwiać prowadzenie lekcji z doradztwa zawodowego dla uczniów różnych typów szkół.

Obecnie poszukujemy nauczycieli/doradców, którzy chcieliby wziąć udział w testach narzędzi i pomóc nam w ich udoskonaleniu. Udział w pilotażu wiąże się z:

 1. udziałem w szkoleniu on-line (1,5 h) wraz z instruktażem do realizacji zajęć,
 2. samodzielną realizacją zajęć za pomocą danego narzędzia, z wykorzystaniem instruktażu,
 3. udziałem w spotkaniu on-line (1,5 h) mającym na celu zebranie doświadczeń
  i ewentualnych rekomendacji dot. doskonalenia narzędzia.

W związku z powyższym z daną grupą testującą narzędzie spotkamy się dwa razy, a nauczyciel/doradca wykorzysta przynajmniej raz narzędzie wraz z instruktażem podczas prowadzenia lekcji z wybraną klasą/oddziałem.

Można wybrać udział w testach jednego narzędzia lub zdecydować się na testowanie wszystkich. Ważne, aby wziąć pod uwagę dwa terminy spotkań dotyczących każdego  narzędzia – są ułożone w odstępach 1-tygodniowych.

Proponujemy testy 6 nowych narzędzi tj.:

 1. Kwalifikacje jutra – Praktyczny Przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji: https://przewodnikzrk.ibe.edu.pl/ (16.04.2024 – cz. 1 oraz 23.04.2024 cz. 2).
 2. Czatbot Zeterka – narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa: https://kwalifikacje.gov.pl/k (17.04.2024 – cz. 1 oraz 24.04.2024 – cz. 2).
 3. Małe ZRK: https://malezrk.ibe.edu.pl/ (18.04.2024 – cz. 1 oraz 25.04.2024 – cz. 2).
 4. Wiem, co umiem: https://wiemcoumiem.ibe.edu.pl/ (18.04.2024 – cz. 1 oraz 25.04.2024 – cz. 2).
 5. Kompas szkolnictwa branżowego: https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/ (19.04.2024 – cz. 1) oraz 26.04.2024 – cz. 2).
 6. Kompas: https://kompas.ibe.edu.pl/ (19.04.2024 – cz. 1 oraz 26.04.2024 – cz. 2).

Narzędzie 1: Kwalifikacje jutra – Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Przewodnik pomoże przejść krok po kroku przez funkcjonalności ZRK, które są kluczowe dla osoby wspierającej rozwój edukacyjno-zawodowy uczniów, młodzieży i dorosłych.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak znajdować interesujące kwalifikacje, np. z określonej branży?
 • jak porównywać kwalifikacje i motywować ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjno-zawodowych?
 • jak identyfikować atrakcyjność wybranych kwalifikacji na rynku?
 • jak realizować podstawę programową z wykorzystaniem ZRK?
 • jak zaplanować ścieżkę rozwoju dla każdego ucznia (ze świadomością poziomu PRK przypisanego do danej kwalifikacji)?

Przydatne może być korzystanie z filtrów służących do porównywania kwalifikacji omawianych na lekcjach, jak również możliwość tworzenia ścieżki rozwoju dla każdego ucznia. Inspiracją mogą być historie trzech bohaterek Praktycznego Przewodnika po ZRK.

Zapraszamy do testowania narzędzia! Daty: 16.04 i 23.04 godz. 10:00 – 11:30

REJESTRACJA>>>: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9

Prosimy o zapisy do 15.04.2024 r. 

Webinar jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”.

Kwestie organizacyjne: Udział w webinarze jest  bezpłatny. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Jeleną Chotkiewicz: Tel.: 509 534 360; e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl