24
kwiecien

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

11:30

LOKALIZACJA

on-line
webinar

ZRK3: TESTY NARZĘDZI ZINTEGROWANEGO REJESTRU KWALIFIKACJI (ZRK). Narzędzie 2: Narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa (czatbot Zeterka). Cz. 2

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy doradców i nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do testów narzędzi ZRK. Narzędzia ZRK są tworzone z myślą o Państwa potrzebach. Mają ułatwiać prowadzenie lekcji z doradztwa zawodowego dla uczniów różnych typów szkół.

Obecnie poszukujemy nauczycieli/doradców, którzy chcieliby wziąć udział w testach narzędzi i pomóc nam w ich udoskonaleniu. Udział w pilotażu wiąże się z:

 1. udziałem w szkoleniu on-line (1,5 h) wraz z instruktażem do realizacji zajęć,
 2. samodzielną realizacją zajęć za pomocą danego narzędzia, z wykorzystaniem instruktażu,
 3. udziałem w spotkaniu on-line (1,5 h) mającym na celu zebranie doświadczeń
  i ewentualnych rekomendacji dot. doskonalenia narzędzia.

W związku z powyższym z daną grupą testującą narzędzie spotkamy się dwa razy, a nauczyciel/doradca wykorzysta przynajmniej raz narzędzie wraz z instruktażem podczas prowadzenia lekcji z wybraną klasą/oddziałem.

Można wybrać udział w testach jednego narzędzia lub zdecydować się na testowanie wszystkich. Ważne, aby wziąć pod uwagę dwa terminy spotkań dotyczących każdego  narzędzia – są ułożone w odstępach 1-tygodniowych.

Proponujemy testy 6 nowych narzędzi tj.:

 1. Kwalifikacje jutra – Praktyczny Przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji: https://przewodnikzrk.ibe.edu.pl/ (16.04.2024 – cz. 1 oraz 23.04.2024 cz. 2).
 2. Czatbot Zeterka – narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa: https://kwalifikacje.gov.pl/k (17.04.2024 – cz. 1 oraz 24.04.2024 – cz. 2).
 3. Małe ZRK: https://malezrk.ibe.edu.pl/ (18.04.2024 – cz. 1 oraz 25.04.2024 – cz. 2).
 4. Wiem, co umiem: https://wiemcoumiem.ibe.edu.pl/ (18.04.2024 – cz. 1 oraz 25.04.2024 – cz. 2).
 5. Kompas szkolnictwa branżowego: https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/ (19.04.2024 – cz. 1) oraz 26.04.2024 – cz. 2).
 6. Kompas: https://kompas.ibe.edu.pl/ (19.04.2024 – cz. 1 oraz 26.04.2024 – cz. 2).

Narzędzie 2: Narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa (czatbot Zeterka). Cz.2

Jest cała gama reakcji na czatboty w edukacji. Narzędzie, z którym chcemy Państwa zapoznać  powinno wyzwolić tylko pozytywne. Czatbotka ma wbudowane 4 moduły, w tym możliwość diagnozowania i pozyskania propozycji kwalifikacji. Zeterka ma zaimplementowany test, który pozwoli zidentyfikować preferencje zawodowe użytkownika, a następnie przedstawi spersonalizowaną propozycję kwalifikacji. Narzędzie pozwala dodatkowo zapoznać ucznia z ideą uczenia się przez całe życie, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK), ZRK i innymi istotnymi dla doradztwa terminami.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak wykorzystać wynik ankiety preferencji zawodowych do odkrywania informacji o potencjale ucznia?
 • jakie kwalifikacje proponuje Zeterka dla osób o różnych hobby, zainteresowaniach czy predyspozycjach?
 • jak Zeterka może pomóc w zdobywaniu wiedzy przydatnej w pracy nauczyciela/doradcy?

W trakcie lekcji można zaprosić uczniów do realizacji testu, który linkuje zainteresowania
i predyspozycje z kwalifikacjami (nie ma podobnego testu i narzędzia na rynku).

Zapraszamy do testowania narzędzia! Daty: 17.04 (cz. 1)i 24.04 (cz. 2), godz. 10:00 – 11:30

Prosimy o zapisy do 16.04.2024 r.

REJESTRACJA>>>: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9

Webinar jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”.

Kwestie organizacyjne: Udział w webinarze jest  bezpłatny. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Jeleną Chotkiewicz: Tel.: 509 534 360; e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl