10
kwiecien

START

09:30

ZAKOŃCZENIE

15:00

LOKALIZACJA

Kielce
konferencja

ZSK6 Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Pierwsza konferencja otwierająca cykl 9 ponadregionalnych konferencji pod hasłem „Branża – wczoraj, dziś i jutro”, których celem jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” (ZSK6) organizuje cykl 9 ponadregionalnych konferencji pod hasłem „Branża – wczoraj, dziś i jutro”, których celem jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Konferencje są platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także stają się okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży. 

Pierwsza konferencja pn. „Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” odbędzie się w dniu 10 kwietnia br. w GRAND HOTELU
w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 78.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o takich zagadnieniach jak: kwalifikacje w branży, kompetencje, badania rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody oraz możliwości wsparcia oferowanego przez IBE dla pracodawców w branży mechanicznej. Podczas wydarzenia wystąpią ze swoimi prelekcjami eksperci oraz odbędą się dwa panele tematyczny i dyskusyjny – poświęcone wyzwaniom w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnym potrzebom kompetencyjnym definiowanym przez pracodawców.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką,
a w szczególności:

  • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji  szkoleniowych,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracodawców, pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu oraz członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, 
  • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem konferencji. Więcej informacji (w tym link do zapisów) znajduje się na stronie wydarzenia:  https://kwalifikacje.edu.pl/branza-wczoraj-dzis-i-jutro/

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sylwią Kiersnowską-Troć (s.kiersnowska-troc@ibe.edu.pl)